Radek Stein

  • Člen Komory auditorů České republiky
  • Publikační a lektorská činnost

Radek Stein je partnerem zodpovědným za oblast auditu. Během svého působení v tomto oboru získal zkušenosti s auditem v hlavních odvětvích české ekonomiky – nemovitosti, strojírenství, stavební a automobilový průmysl.

CV Radek Stein