Radek Stein

  • Člen Komory auditorů České republiky
  • Publikační a lektorská činnost

Radek Stein je partnerem zodpovědným za oblast auditu. Během svého působení v tomto oboru získal zkušenosti s auditem v hlavních odvětvích české ekonomiky – nemovitosti, strojírenství, stavební a automobilový průmysl.

CV_Radek Stein
Publikace

Investování v Černé Hoře 2019

Audit, ekonomické a účetní poradenství

Postakviziční poradenství

Kapacitní podpora účtárny

Oceňování a znalecké služby

Přeměny, transakce a strukturace v oblasti podniká…

Náklady na výzkum a vývoj

Svěřenské fondy

Investování v Maďarsku 2019

Investování v České republice 2019