Radek Stein

  • Člen Komory auditorů České republiky
  • Publikační a lektorská činnost

Radek Stein je partnerem zodpovědným za oblast auditu. Během svého působení v tomto oboru získal zkušenosti s auditem v hlavních odvětvích české ekonomiky – nemovitosti, strojírenství, stavební a automobilový průmysl.

CV Radek Stein
Publikace

Služby pro právní kanceláře

Daňové služby pro finanční investory

Informační systémy

Sale and Leaseback

Investování v Černé Hoře

Audit, ekonomické a účetní poradenství

Postakviziční poradenství

Kapacitní podpora účtárny

Oceňování a znalecké služby

Přeměny, transakce a strukturace v oblasti podniká…