Společenská odpovědnost

Nadační fond Rozum a Cit

Rozum a cit

Nadační fond Rozum a Cit všestranně podporuje náhradní rodinnou péči. Pomáhá opuštěným dětem prožít své dětství a dospívání v náhradní rodině a k lepšímu životu. Podporuje pěstounské rodiny, které jsou pro mnohé děti z dětských domovů jedinou možností, jak získat vlastní rodinu. Tyto rodiny si berou do péče děti, které by jinak nepoznaly, co je to mít své „doma“. Často jsou to děti zdravotně nebo psychicky postižené, ale také starší děti nebo děti nečeské národnosti. Pěstouni pomáhají dětem připravit se na samostatný život, podporují jejich pozitivní vývoj, vzdělávání a začlenění do běžného života.

Chceme se podílet na zlepšení životního standardu dětí, které našly svůj nový domov v náhradních rodinách. Každoročně finančně podporujeme několik rodin s tím, že děti získají všechny lékařské přístroje, které potřebují, školní pomůcky, sportovní vybavení či příjemnější zařízení dětských pokojů. Domníváme se, že každé dítě má nárok na šťastný život,“ říká Rostislav Kuneš, partner TPA.

V roce 2022 společnost TPA pomohla pěti rodinám s malými dětmi a finančně přispěla na chod organizace finanční částkou ve výší 100 000 Kč.

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu – Azylový dům pro těhotné ženy v tísni

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu byla založena v roce 2002 Nadačním fondem Betlém nenarozeným s cílem pomoci nejmenším dětem a jejich matkám. Dlaň životu poskytuje podporu především těhotným ženám v tísni a matkám s dětmi v překonávání nepříznivé situace prostřednictvím nabídky ubytování, poradenství a zázemí. Tato podpora směřuje k samostatnosti a účasti matky na běžném životě.

Každý člověk se někdy může ocitnout v nelehké situaci, kterou lze jen těžko zvládnout bez pomoci okolí. Pokud takováto situace postihne matku s dítětem, je to problém o to palčivější. Právě proto nás těší se podílet na zútulnění Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, který provozuje Obecně prospěšná společnost Dlaň životu,“ říká Rostislav Kuneš, partner TPA.

Na podzim roku 2022 se společnost TPA zapojila do sedmého ročníku #GIVINGTUESDAY a věnovala částku 35 000 Kč na nákup nářadí do azylového domu.

Společenství Dobromysl – Týdenní stacionář Dobromysl

Občanské sdružení Společenství Dobromysl je nestátní nezisková organizace, která provozuje Týdenní stacionář Dobromysl a Informační a kulturní centrum Dobromysl. Stacionář je zařízením rodinného typu pro klienty s kombinovaným postižením, kteří potřebují zvláštní péči. Cílem stacionáře je rozvoj jejich schopností a dovedností (praktických i sociálních), vede je k zodpovědnosti a posiluje jejich schopnosti rozhodování a učí aktivnímu způsobu života.

Připadá nám důležité bourat pomyslnou zeď, která od sebe dělí tzv. zdravé občany od těch, kteří se museli naučit žít s nějakou odlišností. To, jakým způsobem se Společenství Dobromysl zasazuje o propojování světa zdravé populace s lidmi se zvláštní péčí, nás oslovuje,“ Petr Karpeles, partner TPA.

V roce 2022 poskytla společnost TPA finanční dar ve výši 100 000 Kč na opravu střechy a provozní náklady.

Nadační fond Léčivka

 

 

 

 

Nadační fond Léčivka realizuje od roku 2005 projekty, jejichž cílem je psychická podpora pacientů i zdravotnického personálu. Zaměřuje se na zlepšení psychické kondice pacientů, poskytování duchovní péče, herní terapii a zooterapii. Od roku 2011 také provozuje v areálu Thomayerovy nemocnice Naši kavárnu, projekt podporovaného zaměstnávání.

Rozhodli jsme se podporovat pacienty v jejich nelehké životní situaci a zdravotní personál, který vykonává náročnou a velmi záslužnou práci. V roce 2019 jsme zorganizovali čtvrtý ročník charitativního závodu – Běh pro Thomayerku. Pomohli jsme tak těm, kteří ze zdravotních důvodů sportovat nemohou. Výtěžek ze startovného byl totiž použit na realizaci výtvarných dílen na Oddělení Geriatrie a následné péče a na podporu zooterapie v Thomayerově nemocnici. Také se pravidelně zapojujeme do dobročinných bazárků, pořádaných Léčickou,“ říká Jana Vítková, partner TPA.

V roce 2022 společnost TPA uspořádala celofiremní sbírku oblečení, hraček a věcí do domácnosti pro Charitativní bazárky v Thomayerově nemocnici.

V naší společnosti pracují Dobří andělé