Společenská odpovědnost

Nadační fond Rozum a Cit

Rozum a cit

Nadační fond Rozum a Cit všestranně podporuje náhradní rodinnou péči. Pomáhá opuštěným dětem prožít své dětství a dospívání v náhradní rodině a k lepšímu životu. Podporuje pěstounské rodiny, které jsou pro mnohé děti z dětských domovů jedinou možností, jak získat vlastní rodinu. Tyto rodiny si berou do péče děti, které by jinak nepoznaly, co je to mít své „doma“. Často jsou to děti zdravotně nebo psychicky postižené, ale také starší děti nebo děti nečeské národnosti. Pěstouni pomáhají dětem připravit se na samostatný život, podporují jejich pozitivní vývoj, vzdělávání a začlenění do běžného života.

Chceme se podílet na zlepšení životního standardu dětí, které našly svůj nový domov v náhradních rodinách. Každoročně finančně podporujeme několik rodin s tím, že děti získají všechny lékařské přístroje, které potřebují, školní pomůcky, sportovní vybavení či příjemnější zařízení dětských pokojů. Domníváme se, že každé dítě má nárok na šťastný život,“ říká Rostislav Kuneš, partner TPA.

V roce 2021 společnost TPA pomohla pěti rodinám s malými dětmi a finančně přispěla na chod organizace finanční částkou ve výší 150 000 Kč. Dále věnovala 23 počítačů, které budou používat pěstounské rodiny.

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu – Azylový dům pro těhotné ženy v tísni

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu

Obecně prospěšná společnost Dlaň životu byla založena v roce 2002 Nadačním fondem Betlém nenarozeným s cílem pomoci nejmenším dětem a jejich matkám. Dlaň životu poskytuje podporu především těhotným ženám v tísni a matkám s dětmi v překonávání nepříznivé situace prostřednictvím nabídky ubytování, poradenství a zázemí. Tato podpora směřuje k samostatnosti a účasti matky na běžném životě.

Každý člověk se někdy může ocitnout v nelehké situaci, kterou lze jen těžko zvládnout bez pomoci okolí. Pokud takováto situace postihne matku s dítětem, je to problém o to palčivější. Právě proto nás těší se podílet na zútulnění Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, který provozuje Obecně prospěšná společnost Dlaň životu,“ říká Rostislav Kuneš, partner TPA.

Na podzim roku 2021 se společnost TPA zapojila do šestého ročníku #GIVINGTUESDAY a věnovala částku 35 000 Kč na nákup kancelářského vybavení do poradny Cesty těhotenstvím v Ostravě.

Společenství Dobromysl – Týdenní stacionář Dobromysl

Občanské sdružení Společenství Dobromysl je nestátní nezisková organizace, která provozuje Týdenní stacionář Dobromysl a Informační a kulturní centrum Dobromysl. Stacionář je zařízením rodinného typu pro klienty s kombinovaným postižením, kteří potřebují zvláštní péči. Cílem stacionáře je rozvoj jejich schopností a dovedností (praktických i sociálních), vede je k zodpovědnosti a posiluje jejich schopnosti rozhodování a učí aktivnímu způsobu života.

Připadá nám důležité bourat pomyslnou zeď, která od sebe dělí tzv. zdravé občany od těch, kteří se museli naučit žít s nějakou odlišností. To, jakým způsobem se Společenství Dobromysl zasazuje o propojování světa zdravé populace s lidmi se zvláštní péčí, nás oslovuje,“ Petr Karpeles, partner TPA.

V roce 2021 poskytla společnost TPA finanční dar ve výši 60 000 Kč na opravu střechy a provozní náklady.

Nadační fond Léčivka

 

 

 

 

Nadační fond Léčivka realizuje od roku 2005 projekty, jejichž cílem je psychická podpora pacientů i zdravotnického personálu. Zaměřuje se na zlepšení psychické kondice pacientů, poskytování duchovní péče, herní terapii a zooterapii. Od roku 2011 také provozuje v areálu Thomayerovy nemocnice Naši kavárnu, projekt podporovaného zaměstnávání.

Rozhodli jsme se podporovat pacienty v jejich nelehké životní situaci a zdravotní personál, který vykonává náročnou a velmi záslužnou práci. V roce 2019 jsme zorganizovali čtvrtý ročník charitativního závodu – Běh pro Thomayerku. Pomohli jsme tak těm, kteří ze zdravotních důvodů sportovat nemohou. Výtěžek ze startovného byl totiž použit na realizaci výtvarných dílen na Oddělení Geriatrie a následné péče a na podporu zooterapie v Thomayerově nemocnici. Také se pravidelně zapojujeme do dobročinných bazárků, pořádaných Léčickou,“ říká Jana Vítková, partner TPA.

V roce 2020 společnost TPA uspořádala celofiremní sbírku oblečení, hraček a věcí do domácnosti pro Charitativní bazárky v Thomayerově nemocnici.

Dále se zapojila do akce Košík plný vitamínů pro naše zdravotníky a věnovala 20 košů s ovocem zdravotníkům v první linii boje s pandemií v Thomayerově nemocnici.

SeneCura SeniorCentrum Slivenec

V Domovech pro seniory a v Domovech se zvláštním režimem společnosti SeneCura, naleznete nejlepší možnou péči. Máme moderně vybavená specializovaná SeniorCentra s rakouským modelem péče zaměřená na osoby s Alzheimerovou chorobou, demencí či osoby se sníženou soběstačností. V některých našich domovech nabízíme i Odlehčovací službu. Zdravotní, ošetřovatelská a sociální péče spolu s širokou škálou volnočasových aktivit jsou založené na individuálním přístupu, Lidskosti, Úctě a Respektu.

V roce 2020 společnost TPA darovala 40 000 Kč na pořízení interaktivního stolku SenTable.

Dejme dětem šanci

Mezi námi žijí děti, které nemohou vyrůstat se svými rodiči. Jejich rodiče se o ně nemohou, neumějí nebo nechtějí  starat. V nejhorších případech jejich péče děti přímo ohrožuje. Většina dětí, které vyrůstají v dětských domovech, byla svým rodičům soudně odebrána, některé odešly  na vlastní žádost. V Dejme dětem šanci se rozhodli dětem a mladým lidem z dětských domovů přípravu a vstup do samostatného života co nejvíce ulehčit. Projekty organizace poskytují komplexní pomoc dětem.

V zimě roku 2018 zaměstnanci TPA podpořili činnost organizace nákupem snídaně na prodejním stánku na MČ Praha 4. TPA pak celou částku více než zdvojnásobila a věnovala na aktivity organizace.

V září roku 2019 proběhla zábavná talk show na Skleničku, jejímž partnerem byla společnost TPA.

V naší společnosti pracují Dobří andělé

 

Kontaktní osoba