Právní ochrana pro webové stránky

Odborné informace, uvedené na těchto stránkách, jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tyto informace nenahrazují odborné poradenství, a proto TPA nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených.

Právní ochrana pro elektronickou poštu

Informace, které jsou obsahem této zprávy, mohou být důvěrné, diskrétní a chráněné před prozrazením. Pokud nejste zamýšleným příjemcem této zprávy ani zaměstnancem naší společnosti či osobou odpovědnou za doručení této zprávy zamýšlenému příjemci, dáváme Vám tímto na vědomí, že veškeré šíření, kopírování či jiná distribuce této zprávy je zakázána. Pokud jste zprávu obdrželi omylem, uvědomte, prosím, bez zbytečného odkladu odesílatele této zprávy.

 • Soubory cookies

Naše webové stránky používají tzv. soubory „cookies“. Jedná se o malé textové soubory, které váš prohlížeč ukládá ve vašem počítači. Nemají škodlivé účinky.

Soubory cookies používáme proto, abychom naši nabídku učinili uživatelsky příjemnější. Některé soubory cookies zůstanou v počítači, dokud je nevymažete. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě.

Pokud s tím nesouhlasíte, můžete svůj prohlížeč nakonfigurovat tak, aby vás informoval o používání souborů cookies a umožnil vám je povolit vždy pro konkrétní případ. Deaktivace souborů cookies může omezit funkčnost našich webových stránek.

Na našich webových stránkách používáme následující soubory cookies:

 • Název: WordPress test cookie
  Účel: přijímá wordpress cookies na webových stránkách
 • Název: wp-settings-1
  Účel: podporuje optimalizované zobrazení a používání webových stránek wordpress správcem
  Výchozí doba vypršení platnosti: 1 rok
 • Název: wp-settings-time
  Účel: umožňuje optimalizované zobrazení a používání webových stránek wordpress správcem
  Výchozí doba vypršení platnosti: 1 rok
 • Název: _ga
  Účel: Používá se k odlišení uživatelů
  Výchozí doba vypršení platnosti: 2 roky
 • Název: _gid
  Účel: Používá se k odlišení uživatelů.
  Výchozí doba vypršení platnosti: 24 hodin
 • Název: _gat
  Účel: Používá se k omezení počtu požadavků
  Výchozí doba vypršení platnosti: 1 minuta
 • Název: cerber_groove
  Účel: Bezpečnostní soubor cookie sloužící k ověření relace uživatele
 • Název: _icl_current_language
  Účel: Uloží aktuální jazyk
  Výchozí doba vypršení platnosti: 24 hodin
 • Název: cookie_notice_accepted
  Účel: Uloží oznámení o přijetí cookie
  Výchozí doba vypršení platnosti: 2 týdny

Kompletní seznam používaných cookies naleznete zde:

https://www.tpa-group.cz/cs/o-cookies-na-tomto-webu/

 • Používání služby Google Analytics s anonymizací

Naše webové stránky používají Google Analytics, službu analýzy webových stránek společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“. Služba Google Analytics využívá tzv. soubory „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači pro usnadnění analýzy vašeho používání stránek.

Informace generované těmito soubory cookies, jako je čas, místo a četnost vašich návštěv na našich stránkách včetně vaší IP adresy, jsou přenášeny a uloženy v lokaci společnosti Google v USA.

Na naší webové stránce používáme službu Google Analytics s funkcí anonymizace IP. Tímto způsobem společnost Google zkracuje a anonymizuje vaši IP adresu před jejím přenosem z členských států Evropské unie nebo signatářských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Společnost Google tyto informace používá k vyhodnocení vašeho využívání našich stránek, k sestavování přehledů o aktivitách na našich webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace také předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo jsou tyto údaje zpracovávány jménem společnosti Google třetími stranami.

Společnost Google uvádí, že nikdy nebude přidružovat vaši IP adresu k jiným údajům, které má k dispozici. Instalování souborů cookies můžete zabránit úpravou nastavení vašeho prohlížeče. Měli byste si však být vědomi toho, že kvůli tomu možná nebudete moci plně využívat všechny funkce našich webových stránek.

Pro nejběžnější prohlížeče společnost Google také nabízí možnost zakázání služby, čímž vám poskytuje větší kontrolu nad údaji, které společnost Google shromažďuje a zpracovává. Pokud povolíte tuto možnost, do služby Google Analytics se nebudou převádět žádné informace o návštěvě webových stránek. Aktivace však nebrání přenosu informací na nás ani na žádné jiné webové služby analýzy, které bychom mohli použít. Další informace o možnosti zakázání služby poskytnuté společností Google a o tom, jak tuto možnost povolit, naleznete v pokynech společnosti Google:

 • Používání Map Google

Na našich webových stránkách používáme prvek Mapy Google v kombinaci s takzvanou funkcí „Share“. Mapy Google jsou službou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen Google.

Pokaždé když je tento prvek aktivován, společnost Google nastaví soubor cookie pro zpracování konfigurace a údajů uživatelů ve chvíli, kdy dojde k zobrazení stránky s integrovaným prvkem Mapy Google. Obecně platí, že tento soubor cookie se neodstraní zavřením prohlížeče, ale spíše po určitém čase vyprší jeho platnost, pokud vámi ovšem nebyl již dříve odstraněn manuálně.

Pokud nesouhlasíte s takovýmto zpracováním vašich údajů, můžete se rozhodnout deaktivovat službu Mapy Google a tím zabránit přenosu údajů do společnosti Google. Chcete-li to provést, musíte v prohlížeči vypnout funkci Java Script. Rádi bychom však poukázali na to, že v takovém případě nebudete moci používat Mapy Google nebo je budete moci používat jen v omezené míře.

Používání služby „Mapy Google“ a informace získané prostřednictvím této služby jsou v souladu se Smluvními podmínkami společnosti Google a dalšími Smluvními podmínkami pro „Mapy Google“

 • Informační zpravodaj TPA/publikace TPA/pozvánky na akce TPA

Můžete se přihlásit k odběru našeho informačního zpravodaje, časopisu TPA nebo jiné publikace TPA na našich webových stránkách. Abyste tak učinili, potřebujeme vaši e-mailovou nebo poštovní adresu a také souhlas s přijímáním informačního zpravodaje, časopisu TPA nebo jiné publikace TPA.
Abychom vám mohli poskytovat cílené informace, shromažďujeme a zpracováváme i další informace, které nám dobrovolně poskytnete, jako jsou vaše zájmy, datum narození atd.
Jakmile se přihlásíte k odběru informačního bulletinu, pošleme vám potvrzovací e-mail s odkazem, pomocí kterého potvrdíte odběr.
Svůj odběr newsletteru, časopisu TPA nebo jiné publikace TPA můžete kdykoli zrušit. Zrušení odběru je třeba zaslat

Poté odstraníme vaše údaje týkající se zasílání informačního zpravodaje nebo publikace TPA. V důsledku časového překrytí v procesu rušení by se mohlo stát, že i po zrušení odběru dostanete jedno další vydání odebíraného média TPA. Rádi bychom vás upozornili také na tyto informační listy:

 • Použití služby reCAPTCHA společnosti Google

Za účelem ochrany vstupních formulářů na našich stránkách používáme službu „reCAPTCHA“ společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen Google. Pomocí této služby lze rozlišit, zda je příslušný vstup lidského původu, nebo je nesprávně vytvořen automatickým zpracováním stroje.

Podle našich znalostí se odkazující adresa URL, IP adresa, chování návštěvníků webových stránek, informace o operačním systému, prohlížeči a délce pobytu na stránkách, souborech cookies, pokynech pro zobrazení a skriptech, uživatelském chování a pohybech myši předávají společnosti Google pomocí zaškrtávacího políčka „reCAPTCHA“.

Společnost Google využívá získané informace mimo jiné k digitalizaci knih a jiných tiskovin a k optimalizaci služeb, jako je Google Street View a Mapy Google (např. číslo domu a rozpoznání názvu ulice).

IP adresa poskytnutá jako součást služby reCAPTCHA není sloučena s jinými údaji od společnosti Google, pokud nejste přihlášeni k účtu Google v době, kdy je používán plugin „reCAPTCHA“. Pokud chcete zabránit tomuto přenosu a ukládání údajů společností Google o vás a vašem chování na našich webových stránkách, musíte se odhlásit z „Googlu“ pomocí pluginu reCAPTCHA předtím, než navštívíte naše webové stránky.

Použití služby „reCAPTCHA“ je v souladu se Smluvními podmínkami společnosti Google.

 • Používání služby Facebook

Naše webová stránka Kariéra využívá prvky poskytované stránkou facebook.com. Facebook je službou společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Pokaždé když naše webové stránky obdrží žádost o přístup vybavenou prvkem služby Facebook, tento prvek vyzve prohlížeč ke stažení obrázku tohoto prvku služby Facebook. Prostřednictvím tohoto procesu je společnost Facebook přesně informována o tom, která stránka našich webových stránek je právě navštívena.

Když se při přihlášení k službě Facebook dostanete k našim webovým stránkám, služba Facebook využívá informace shromážděné tímto prvkem k identifikaci přesné stránky, kterou si prohlížíte, a spojí tyto informace s vaším osobním účtem ve službě Facebook. Kdykoli například kliknete na tlačítko „Líbí se mi“ nebo zadáte komentář, budou tyto informace přenášeny na váš osobní účet ve službě Facebook a tam také uloženy. Navíc je společnost Facebook informována o vaší návštěvě našich webových stránek. K tomu dochází bez ohledu na to, zda na prvek kliknete či nikoliv.

Pokud chcete zabránit přenosu a ukládání údajů ze strany společnosti Facebook o vás a vaší interakci s našimi webovými stránkami, musíte se nejprve odhlásit ze služby Facebook předtím, než navštívíte naše webové stránky. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook poskytují další informace, zejména o shromažďování a využívání údajů společností Facebook, o vašich právech v tomto ohledu a o možnostech, které máte na ochranu vašich osobních údajů k dispozici: Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook. Zde naleznete přehled pluginů služby Facebook

 • Používání služby YouTube

Na našich webových stránkách používáme prvky (videa) společnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, která patří společnosti Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Za tímto účelem používáme volbu „- rozšířený režim ochrany údajů -“, kterou nabízí společnost YouTube.

Když zobrazíte stránku, která má vložené video, dojde ke spojení se serverem YouTube a obsah se na webových stránkách objeví prostřednictvím komunikace s vaším prohlížečem.

Podle informací poskytnutých společností YouTube jsou v „- rozšířeném režimu ochrany údajů -“ údaje přenášeny pouze na server YouTube, zejména údaje o tom, které z našich stránek jste navštívili, když sledujete video. Pokud jste přihlášeni současně na YouTube, budou tyto informace sladěny s vaším členským účtem na YouTube. Tomu můžete předejít tím, že se odhlásíte z vašeho členského účtu předtím, než navštívíte naše webové stránky.

Další informace o ochraně údajů ze strany společnosti YouTube poskytuje společnost Google pod následujícím odkazem: Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google

 • Používání služby Leady

Nástroj společnosti Imper CZ, s.r.o. na identifikaci právnických osob, návštěvníků webových stránek, kteří mohou mít zájem o naše služby (bližší informace naleznete ZDE).

 • Odkazy na jiné webové stránky

Pokud následujete odkaz na jinou webovou stránku a opustíte naše webové stránky, nemáme nadále nad jejich obsahem již žádnou kontrolu ani vliv. Z tohoto důvodu nepřebíráme žádnou záruku ani odpovědnost (přímou či nepřímou) za přesnost, úplnost, použitelnost, spolehlivost nebo nadčasovost informací poskytovaných na těchto stránkách.
Pokud je to legálně přípustné, nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah odkazovaných stránek, mimo jiné včetně odkazů na odkazovanou stránku i změn a aktualizací odkazované stránky.
Upozorňujeme, že podmínky používání a zásad ochrany osobních údajů odkazované stránky se liší od podmínek používání a zásad ochrany osobních údajů našich webových stránek. Proto byste si měli přečíst a dodržovat tyto zásady ochrany osobních údajů a podmínky používání odkazovaných webových stránek.