Daňové služby pro finanční investory

Víte, že máte povinnost v České republice odvést daň ze svých celosvětových příjmů, tj. z jakýchkoli příjmů bez ohledu na to, kde vznikly? Nic na tom nezmění ani to, že příjmy byly v jiné zemi již zdaněny.

Investovali jste

  • své prostředky do akcií, dluhopisů, vkladů či jiných finančních nástrojů?
  • v České republice nebo v zahraničí?

Máte příjmy

  • z úroků, z dividend, z prodejů cenných papírů, opcí, forexů, swapů …

Dostáváte od bank, investičních společností, správců portfolií komplikované, těžko srozumitelné výpisy s údaji o vašich realizovaných příjmech, které pochází z různých koutů světa a v těchto místech byly i různě zdaněny?

Stáhněte si naši brožuru a zjistěte jak vám můžeme pomoci!

Publikace

Služby pro IT společnosti

Služby pro právní kanceláře

Daňové služby pro finanční investory

Sale and Leaseback

Audit, ekonomické a účetní poradenství

Postakviziční poradenství

Oceňování a znalecké služby

Přeměny, transakce a strukturace v oblasti podniká…

Náklady na výzkum a vývoj

Svěřenské fondy