Jana Vítková

  • Člen Komory daňových poradců ČR
  • Lektorská činnost

Jana Vítková je partnerkou zodpovědnou za oblast vedení finančního a mzdového účetnictví. Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti, především v oblasti mzdového účetnictví a sociálního pojištění.

CV_Jana Vítková
Publikace

Investování v Černé Hoře 2019

Audit, ekonomické a účetní poradenství

Postakviziční poradenství

Kapacitní podpora účtárny

Oceňování a znalecké služby

Přeměny, transakce a strukturace v oblasti podniká…

Náklady na výzkum a vývoj

Svěřenské fondy

Investování v Maďarsku 2019

Investování v České republice 2019