CSR strategie

Trh

Firemní politika

Společnost TPA si jako jedna z předních českých poradenských společností zakládá na transparentním podnikání, na dodržování zásad slušného jednání s obchodními partnery, na dodržování pozitivního vztahu s konkurencí a na poctivém chování k zákazníkům.

Dodržujeme etické jednání při přijímání všech zakázek od potenciálních i našich stávajících klientů, abychom se vyvarovali střetu zájmů mezi konkurenčními společnostmi. V případě, že by ze strany klienta došlo k sebemenším pochybnostem o transparentnosti námi poskytovaných služeb, budeme klienta zevrubně informovat a situaci budeme řešit ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

Vyhrazujeme si však právo nepřijmout zakázky od takových klientů, kteří nedodržují zásady slušného jednání, poctivého chování ke svým zákazníkům a ke svému podnikání využívají nečestné praktiky. Máme nastolena velmi přísná interní kritéria, která jsou v souladu se zákonem proti praní špinavých peněz a korupčnímu jednání.

Etická pravidla jsou dodržována a jsou jednotná v rámci celé společnosti TPA Group – v České republice a v deseti zemích střední a jihovýchodní Evropy – i ve všech společnostech nejen v rámci Baker Tilly Europe Alliance, ale i společnostech Baker Tilly International, která je členem Baker Tilly Europe Alliance.

Poskytování transparentních a přesných informací o službách

Veškeré námi poskytované služby jsou jasně a přehledně uvedeny na webových stránkách. Pro klienty je vypracovávána nabídka jednotlivých služeb přímo na míru a na základě striktně proklientského přístupu.

Dodržování termínu placení dodavatelům

TPA má přísná interní pravidla pro dodržování termínu hrazení faktur všem dodavatelům bez výjimky.

Evidence a řešení stížností od zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních partnerů

Vždy nasloucháme připomínkám, návrhům i případným stížnostem jak ze strany klientů, tak i ze strany dalších obchodních partnerů. Veškeré připomínky se snažíme vyřešit v co nejkratším čase a ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

Marketingová a reklamní etika

Naše společnost se řídí etickým kodexem Rady pro reklamu platným od roku 2013.

Mediální tváří společnosti TPA je Ing. Jana Skálová, Ph.D., partnerka TPA.

Odborníci TPA poskytují vždy pravdivé, odborné a podložené komentáře a články na témata vztahující se k jejich činnosti do ekonomických, odborných i lifestylových médií.

Pracovní prostředí

Mise TPA

Posláním společnosti TPA je přinášet klientům jistotu, nápady a osobní přístup prostřednictvím týmu odborně zdatných, vyškolených a motivovaných poradců.

Každý náš zaměstnanec je důležitou součástí činnosti naší společnosti TPA.

Jsme přesvědčeni, že práce přináší radost a uspokojení jedině, když člověk zná smysl své činnosti,“ říká Rostislav Kuneš, partner TPA.

Benefity

Svým zaměstnancům nabízíme kromě odpovídajícího finančního ohodnocení a bonusů i další benefity:

 • odborné vzdělávání;
 • jazykové vzdělávání – 2 vyučovací hodiny AJ nebo NJ týdně, v prostorách společnosti;
 • teambuildingy a týmové akce;
 • 25 dní dovolené;
 • dodatková dovolená – po 4,5 letech 3 dny navíc;
 • cafeterie – čerpání kreditů dle vlastního výběru v oblasti sportu, kultury, relaxace, vzdělávání apod.;
 • příspěvky na stravování (stravenky);
 • možnost zvýhodněného volání pro zaměstnance i jejich rodinné příslušníky;
 • moderní prostory s relaxační místností a kavárnou;
 • čerstvé ovoce na pracovišti;
 • nealkoholické nápoje na pracovišti.

Profesní rozvoj a vzdělávání

Základem úspěchu a růstu naší společnosti TPA jsou zaměstnanci. Proto je provázíme v jejich profesním vývoji a podporujeme jejich silné stránky. Budoucnost totiž patří těm, kteří usilují o dosažení cílů, znají své schopnosti a chtějí je dále rozvíjet.

Ve společnosti TPA působí řada výrazných osobností, které přednáší na univerzitách, publikují články v odborných časopisech a jsou autory odborných knih a publikací. Školí odbornou veřejnost, Komoru auditorů, Komoru daňových poradců, Finanční úřady a Finanční ředitelství. Tito kolegové poskytují všem zaměstnancům interní školení a rozšíření odborných znalostí. Každý čtvrtý zaměstnanec je kvalifikovaným auditorem nebo daňovým poradcem.

Každý rok se konají pravidelná školení v celkovém rozsahu 2–3 týdnů. Jedná se převážně o interní školení věnující se novelám zákonů a aktuálním tématům, které organizují specialisté z TPA.

Investice do vzdělání jsou pro nás prioritou, a to jak z hlediska postavení společnosti na trhu, tak z hlediska odborného růstu jednotlivce. V rámci společnosti TPA je možná také úzká specializace na preferovanou oblast,“ říká Jana Skálová, partnerka TPA.

V rámci systému vzdělávání se lze účastnit:

 • pravidelných měsíčních celodenních seminářů o novinkách, které vedou kolegové nebo externí specialisté;
 • workshopů zahrnujících diskuse na předem daná odborná témata;
 • dvoudenních celofiremních seminářů organizovaných vždy v lednu a září pro všechny zaměstnance dle jejich profesního zaměření.

Garantem kvality vzdělávání je Ing. Jana Skálová, Ph.D. – partnerka společnosti.

Ekologie

V naší společnosti myslíme i na životní prostředí. Proto jsou v našich prostorách rozmístěny nádoby na třídění nejen papírů a plastů, ale také nápojových kartonů a místa pro sběr použitých baterií.

Paperless office

Společnost TPA dlouhodobě usiluje o to, aby měla zcela bezpapírové kancelářské prostředí. Většinu svých dokumentů bezpečně uchovává v elektronické podobě.

Dáváme věcem druhou šanci

Naše společnost dlouhodobě spolupracuje s Nadačním fondem Léčivka, jehož jedním z několika projektů je Charitativní jarní a podzimní bazárek v Thomayerově nemocnici. Proto dvakrát do roka pořádáme celofiremní sbírku oblečení, hraček a elektroniky, které darujeme do bazárků. Výtěžek poté putuje na projekty Léčivky.

Gentlemanská firma

Základním cílem projektu Gentlemanská firma je přispět ke kultivaci ekonomického, podnikatelského a společenského prostředí v ČR podporou etiky podnikání a řádného chování firem.

Gentlemanská firma je oceněním pro firmy, které při svých úspěšných ekonomických aktivitách ctí principy etiky, společenské odpovědnosti, podpory rozvoje vědy a výzkumu, ekologie a dlouhodobé udržitelnosti podnikání i péče o vlastní zaměstnance podporou jejich kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit.

Mezi členy výkonného výboru patří mimo jiné Rostislav Kuneš – partner společnosti a Jana Vítková – partnerka společnosti.

http://www.gentlemanskafirma.cz