Postakviziční poradenství

Fúze obchodních společností a akvizice dceřiných společností se staly součástí běžného života. Přeměny společností jsou jednou z možných cest, jak získat přístup na nové trhy, oslovit nové zákazníky či reorganizovat vlastní podnikatelskou skupinu.

Rozhodli jste se spojit s jinou společností, případně další firmu koupit? Jaké problémy vás mohou čekat?

 • ztráta přehledu o obchodním a finančním dění ve firmě
 • problémy s externími kontrolními orgány
 • odchod důležitých zaměstnanců
 • nekoordinovaná změna firemní kultury

V oblasti financí nabízíme tyto služby:

 • nastavení systému reportingu,
 • sjednocení účetnictví,
 • přípravu společných rozpočtů a business plánu,
 • systém konsolidace,
 • řešení samotné přeměny,
 • vhodnou strukturaci transakce
 • přizpůsobení informačních systémů.

V oblasti lidských zdrojů nabízíme tyto služby:

 • vypracování celkové strategie, časový plán kroků,
 • sjednocení přístupů v personální politice fúzovaných společností,
 • sjednocení systémů řízení,
 • sjednocení firemních kultur,
 • sjednocení motivačních systémů.
Publikace

Služby pro IT společnosti

Služby pro právní kanceláře

Daňové služby pro finanční investory

Sale and Leaseback

Audit, ekonomické a účetní poradenství

Postakviziční poradenství

Oceňování a znalecké služby

Přeměny, transakce a strukturace v oblasti podniká…

Náklady na výzkum a vývoj

Svěřenské fondy