Jitka Kudrnová

  • Člen Komory daňových poradců ČR

Jitka Kudrnová je partnerkou zodpovědnou za oblast účetnictví. Specializuje se na oblast vedení finančního a mzdového účetnictví a reportingu pro externí klienty, především mezinárodní společnosti.

CV_Jitka Kudrnová
Publikace

Investování v Černé Hoře 2019

Audit, ekonomické a účetní poradenství

Postakviziční poradenství

Kapacitní podpora účtárny

Oceňování a znalecké služby

Přeměny, transakce a strukturace v oblasti podniká…

Náklady na výzkum a vývoj

Svěřenské fondy

Investování v Maďarsku 2019

Investování v České republice 2019