David Mrozek

  • Člen Komory auditorů České republiky
  • Člen Komory daňových poradců ČR

David Mrozek je partnerem zodpovědným za oblast auditu, finanční due diligence a transakční i účetní poradenství v odvětví výrobních společností, služeb, nemovitostí a nemovitostních fondů.

CV David Mrozek
Publikace

Služby pro IT společnosti

Služby pro právní kanceláře

Daňové služby pro finanční investory

Sale and Leaseback

Audit, ekonomické a účetní poradenství

Postakviziční poradenství

Oceňování a znalecké služby

Přeměny, transakce a strukturace v oblasti podniká…

Náklady na výzkum a vývoj

Svěřenské fondy