Sale and Leaseback

Potřebujete finanční prostředky pro zajištění provozu nebo dalšího rozvoje Vašeho podnikání? Využijte potenciál sale and leaseback transakce. Prodejte komerční nemovitost, kterou používáte pro své podnikání, pronajměte si ji dlouhodobě zpět a získejte okamžitě potřebné finanční prostředky a další výhody.

Jaké výhody Vám sale and leaseback přinese?

  1. Uvolní pro podnikání finanční prostředky alokované v non-core majetku
  2. Nastaví snadno řiditelné a předvídatelné finanční toky (cash flow)
  3. Zajistí daňovou uznatelnost nájemného
  4. Pomůže optimalizovat časové rozlišení zisků a ztráty
  5. Zajistí dlouhodobé udržení kvality nemovitosti
  6. Uvolní čas a zdroje pro Vaše hlavní podnikání

Správným strukturováním transakce se vyhnete těmto problémům

  1. Nepříznivé daňové dopady
  2. Omezená volnost při rozhodování o úpravách či podnájmu nemovitosti
  3. Riziko přesunutí podnikání na jiné místo

Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si naši brožuru.

Publikace

Služby pro IT společnosti

Služby pro právní kanceláře

Daňové služby pro finanční investory

Sale and Leaseback

Audit, ekonomické a účetní poradenství

Postakviziční poradenství

Oceňování a znalecké služby

Přeměny, transakce a strukturace v oblasti podniká…

Náklady na výzkum a vývoj

Svěřenské fondy