Informační systémy – HELIOS iNuvio od TPA

Nejoblíbenější informační systém pro středně velké firmy vytvořen dle skutečných potřeb zákazníků
Široké možnosti přizpůsobení na míru Vašemu podnikání. HELIOS se díky jeho vlastnostem skvěle hodí do společností jakéhokoliv zaměření.
Okamžitý přehled o dění ve firmě, jednoduchá výměna informací a dokumentů – HELIOS digitalizuje a zefektivňuje vnitřní procesy. Na vše důležité Vás upozorní notifikace přímo do Vašeho chytrého telefonu anebo e-mailové schránky.
Pravidelné aktualizace a neustálý soulad s platnou legislativou v České republice a na Slovensku.
Spolehněte se!
Pracujte se softwarem, který se Vám zcela přizpůsobí. HELIOS přináší intuitivní ovládání a přehledné dashboardy a manažerské reporty na jedno kliknutí. iNovativní a iNtuitivní – to je iNuvio z dílny HELIOS.

Reference

Zjistěte více o našich zákaznících

 

Klíčové funkcionality ERP systému HELIOS:

MACHINE LEARNING

(inteligentní)

Vaše nová osobní asistentka – umělá inteligence systému HELIOS iNuvio, která Vám aktivně pomáhá řídit společnost. Na základě minulých dat dělá správné rozhodnutí a nabízí doporučení pro efektivní procesy.

 • šetří práci vašich zaměstnanců i čas strávený na zakázce
 • včas odhalí nepřesnosti ve Vašem účetnictví
 • predikuje budoucí chování zákazníků, dodavatelů či poboček společnost

DETEKCE NESTANDARDNÍCH EVIDENČNÍCH CEN U PŘÍJEMEK
Při příjmu na sklad je možné automaticky detekovat nestandardní cenu na položce příjemky a včas tak zabránit případné chybě v evidenčních cenách! Machine learning dokáže chybu odhalit včas a špatná data se tak do systému vůbec nedostanou.

DETEKCE ANOMÁLIÍ V ÚČETNÍM DENÍKU
Nechte si transakce hlídat funkcí umělé inteligence, která vám spolehlivě detekuje veškeré nestandardní částky a nechte systém vše identifikovat automaticky. Ušetříte čas a snížíte chybovost.

PREDIKCE NEPŘÍTOMNOSTÍ
Data o nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti se dají zhodnotit na základě historických údajů, a to i na úrovni jednotlivých typů nepřítomnosti. Machine learning je schopen odhalovat sezónní výkyvy v docházce vašich zaměstnanců, například v době letních prázdnin či během vánočních svátků.

PREDIKCE PRODEJE
Nechte data pracovat za vás a na základě historických informací o prodejích z předchozích období nechte Machine Learning zkalkulovat trendy pro následující týden, měsíc, či rok.

PŘEDNABÍZENÍ DODAVATELŮ
Využijte z vašich dodavatelů toho nejspolehlivějšího. Na základě historie vydaných objednávek, příjemek a hodnocení dodavatelů je možné určit pro jednotlivé položky vhodného dodavatele, který dodá dané položky v požadovaném čase, požadovaném množství nebo s nejnižší cenou.

BUSINESS INTELLIGENCE

(manažerský)

Nástroj Business Intelligence doplňuje firemní data uložená v HELIOSu o detailní manažerský pohled. Představujeme Vám reporting, který zobrazí všechna data, která potřebujete znát, dokonce i z externích zdrojů mimo HELIOS.

 • detailní reporting o chodu firmy v reálném čase
 • všechny manažerská/firemní data, přehledy a analýzy přehledně na jednom místě
 • dostupný odkudkoliv – na webu i přímo v HELIOSu

S modulem Business Intelligence máte aktuální data o financích, obchodu, výrobě nebo skladu, a to během pár sekund. V tak přehledné formě, že se v nich během chvilky zorientujete a okamžitě na nich postavíte důležitá rozhodnutí.

Firmu řídíte na základě dat, ne intuice
Neustále budete mít po ruce aktuální informace o financích, pohledávkách, obchodu, výrobě či chování zákazníků. Data jsou do systému předávána z různých datových zdrojů (CRM, ERP, Excel a dalších) a vy pak v přehledných souhrnech sledujete trendy, vidíte data za celou společnost i po jednotlivých střediscích a zakázkách, porovnáváte plány s realitou nebo zjišťujete odchylky a příčiny.

Všechny přehledy máte ihned na dosah
Všechny potřebné reporty, grafy nebo dashboardy si sami nakonfigurujete a připravíte na pár kliknutí. Nebo rovnou nastavíte, ať se vybrané úlohy spouští automaticky.

K důležitým datům se dostanete kdykoliv
Ke svým reportům a přehledům se dostanete ze stolního počítače, notebooku, tabletu nebo chytrého telefonu, a to prostřednictvím HELIOS iNuvio nebo webového prohlížeče. Stačí vám tak pouze přístup k internetu. Řešení je navíc plně responzivní, takže se dobře zobrazuje i na malých displejích telefonů s nižším rozlišením.

SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

(skladový)

S iNuviem získáváte okamžitý přehled o změnách stavu na skladě a pohybu výrobních čísel. Přímo z HELIOSu navíc můžete automaticky tisknout přepravní štítky a odesílat data o zásilkách bez nutnosti přihlašování do systémů přepravců díky existujícímu propojení pro více než 30 dopravců z ČR i okolních zemí.

 • plná podpora čteček čárových kódů za pomocí WMS
 • sledování umístění zboží na skladě
 • práce s výrobními čísly a šaržemi
 • EDI komunikace

VOLITELNÁ METODA EVIDENCE SKLADU
Podpora FIFO a průměrných cen, možnost volby metody evidence skladu pro každý sklad i kartu samostatně.

SKLADOVÉ DOKLADY
Generování podkladů pro skladové inventury jednotlivých skladů, inventarizace pomocí čteček čárových kódů, tisk inventurních protokolů.

UMÍSTĚNÍ ZBOŽÍ NA SKLADĚ (LOKACE)
Uživatelské definice skladových pozic, evidence stavu položek včetně výrobních čísel na jednotlivých skladových pozicích.

PODPORA ČÁROVÝCH KÓDŮ
Evidence čárových kódů k položce zboží, generování čárového kódu typu např. EAN 13, napojení čteček čárového kódu a využití, zadávání položek na doklad, tisk čárových kódů (etikety), podpora EDI komunikace, paletové etikety s SSCC kódem.

VÝROBNÍ ČÍSLA/ŠARŽE
Definice výrobního čísla s možností sledování termínů záruk a dat expirací, evidenční ceny i u výrobních čísel/šarží, historie pohybů a trasování výrobního čísla.

SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
Výpočet a evidence souvisejících nákladů, automatické odepisování při výdeji ze skladu.

INTRASTAT, EKOKOM

WMS – SYSTÉM PRO ŘÍZENÍ SKLADŮ
Řešení určené pro rychlé a efektivní provádění skladových operací, řízení skladů v on‑line režimu pomocí mobilních terminálů.
• příjem, včetně návaznosti na objednávku nebo výrobní příkaz, kontrola příjmu
• výdej, včetně návaznosti na expediční příkaz nebo došlou objednávku, kontrola výdeje
• výdej materiálu do výroby dle kusovníku výrobního příkazu
• trasování výrobních čísel
• evidence meziskladových převodek
• podpora evidence výrobních čísel a šarží včetně data expirace
• evidence skladových pozic, navigace ve skladu
• inventura skladu
• práce s fotodokumentací, podpisy
• tisk přímo z terminálů

VÝROBA

(výrobní)

HELIOS iNuvio ulehčuje řízení výrobních procesů. Získáte detailní přehled o stavu Vaší výroby s rozpadem na jednotlivá střediska či zakázky. Do procesu lze integrovat čtečky kódů pro ještě jednodušší předávání dat z výroby ostatním oddělením.

 • podpora čárových kódů a sběru dat pomocí mobilních terminálů
 • evidence výrobní dokumentace a import z CAD aplikací
 • snadná správa kusovníků a sledování historie změn
 • plánování kapacit i potřebných kooperací

TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY
Snadné pořizování kusovníků a postupů, importy dat z CAD aplikací, dohledání historie změn a podpora funkcí pro hromadné
změny, podpora norem ISO, kopírování dokumentace z podobných výrobků

TVORBA KALKULACÍ
Definice kalkulačních vzorců, definování nákladů na jednotlivá střediska nebo pracoviště.

VARIANTY A ALTERNATIVY
Možnost záměny materiálů jak na úrovni kusovníku, tak na kartě materiálu, definice náhradních operací na úrovni technologického postupu nebo pracoviště.

OPTIMALIZACE ZÁSOB
Automatické generování požadavků na nákup i na výrobu, optimalizace nákupu, blokování materiálů pro výrobu.

SLEDOVATELNOST VE VÝROBĚ
Dohledání stavu rozpracovanosti zakázky, zpětné dohledání příčiny reklamace, sledování a evidence jednotlivých šarží nebo výrobních čísel ve výrobě i na skladech.

SBĚR DAT POMOCÍ TERMINÁLŮ
Tisk čárových kódů v rámci výrobní dokumentace, využití čárových kódů k odvádění výroby, možnost sběru dat pomocí stacionárních nebo přenosných terminálů.

MZDY A PERSONALISTIKA

(personální)

V HELIOSu jednoduše zvládnete nejenom evidenci docházky, personalistiku a zpracování mezd, ale získáte přehled o připravovaných školeních, plánovaných lékařských prohlídkách a jubileích zaměstnanců.

Navíc jsme vytvořili jedinečnou aplikaci HR Portál. Díky ní mohou Vaši zaměstnanci online komunikovat s HR oddělením a sdílet údaje uložené v HELIOSu.

 • osobní údaje všech zaměstnanců vždy aktuální a pod kontrolou
 • digitalizované daňové formuláře – online Prohlášení poplatníka daně a Žádost o roční zúčtování
 • elektronická distribuce výplatních pásek

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ MZDOVÉ PROBLEMATIKY
Zpracování měsíčních, hodinových i úkolových mezd (v Kč i cizí měně), zpracování více souběžných pracovních poměrů zaměstnance, provádění srážek, exekucí, přikázání jiné peněžité pohledávky, úprava, nezabavitelné částky, deponované srážky, insolvence a hromadné ověření zaměstnanců na insolvenčním rejstříku, výpočet náhrad při pracovní neschopnosti, variabilita při nastavování mzdových kalendářů (pravidelné, nepravidelné, částečné úvazky, s volnou pracovní dobou atd.), výpočet nároku na stravenky, evidence, čerpání bonus dnů (tzv. sick days), výpočet ročního zúčtování daní.

GARANCE LEGISLATIVNÍ SPRÁVNOSTI A PODPORA
Databáze s českou nebo slovenskou legislativou, garance správnosti a údržby platné legislativy v oblasti mezd.

OPTIMALIZACE ZADÁVÁNÍ DAT A KONTROLY
Možnost v průběhu měsíce zadávat vstupy pro výpočet mezd týkající se aktuálního i následujícího měsíce, import dat z docházkových systémů, kontroly hlídání limitů (18 a 26 let dítěte, roční limity hodin přesčasů, DPP atd.), logické kontroly.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE
Přímá komunikace s portálem ČSSZ, podpora pro eNeschopenku, podávání hromadného oznámení zaměstnavatele, změnových hlášení přes elektronické podatelny zdravotních pojišťoven.

ÚČTOVÁNÍ MEZD A JEJICH ÚHRADA
Možnost rozpadu mzdových nákladů až na čtyři účetní dimenze (útvar, nákladový okruh, zakázka, vozidlo), využití až devět účetních skupin (např. pro odlišení zaúčtování hrubých mezd pro zaměstnance, dohodáře, stat. zástupce), nastavení rozpadu nákladů, vytváření tuzemských i zahraničních platebních příkazů, generování souboru k úhradě v internetovém bankovnictví.

PERSONALISTIKA
Evidence pracovních a životních jubileí zaměstnanců, evidence a plánování školení, lékařských prohlídek, školicích akcí, evidence plánovaných a skutečných nákladů na školení, lékařské prohlídky, evidence získaných certifikátů ze školicích akcí, přehled pracovních pozic, jejich náplní, obsazenost, organizační diagram, evidence uchazečů o zaměstnání, přehled výběrových řízení, vyhledávání vhodných kandidátů dle evidovaných znalostí a dovedností, sledování personálních složek – vydané pracovní pomůcky zaměstnancům (oblečení, vstupní klíče/karty atd.).

OBCHOD A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

(obchodní)

S iNuviem budete řídit vlastní obchod a jednoduše zorganizujete projekty pro Vás i Vaše zákazníky. Všechny důležité informace v CRM na pár kliknutí anebo mobilní rozhraní obchodníka pro pracovníky v terénu? Jestli už provozujete B2B anebo B2C e-shop, možnosti HELIOSu iNuvio jsou opravdu rozsáhlé!

 • objednávky, rezervace, nabídky, fakturace
 • rozsáhlé možnosti cenotvorby a správa věrnostních programů
 • přímé provázání s výrobní a skladovou agendu
 • analýzy konkurence

PODPORA OBCHODNÍHO PROCESU
Podpora automatických operací objednávání v závislosti na plánovaných potřebách prodeje či výroby, efektivní pořizování obchodních dokladů, rozsáhlý systém cenotvorby, cizí měny, podpora čárových kódů, práce s výrobními čísly / šaržemi, podpora optimalizace a plánování skladových zásob, automatické generování dodavatelských objednávek, vazba na agendu výroba, evidence obalů, vazby na další moduly, výstupy, controlling.

POKLADNÍ PRODEJ
Realizace prodeje, široké možnosti grafické podoby účtenek, více forem úhrad včetně cizí měny, podpora bodového a věrnostního programu, prodejní akce se speciálními cenami, vazba na skladovou evidenci, automatické účtování tržeb, on‑line i off‑line provoz.

CRM
Evidence pošty a datové schránky, firemní aktivity, kontaktní centrum, kalendáře, řízení projektů, servis, zakázky.

OBCHOD, FAKTURACE A POŠTA
Saldo nad prvotními doklady, skonta, Intrastat, kontrakty, nabídky, objednávky a rezervace, faktury přijaté a vydané, pošta, skonta k vydaným nebo přijatým fakturám, zádržné, vzájemné zápočty z obchodních vztahů.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
Snadné plánování a řízení projektu včetně sledování průběhu prací, zjednodušuje práci s vystavováním faktur za dílčí projektová plnění nebo odvedené práce v režimech smluvních cen i tarifů, porovnání plánovaných a reálných nákladů projektu, možnost alokování existujících zdrojů personálních (včetně externistů), nepersonálních a materiálových k příslušným úlohám, zobrazení fronty práce každému pracovníkovi, přehledná vizualizace projektů pomocí Ganttových diagramů.

EKONOMIKA

(účetní)

Účetní modul systému HELIOS iNuvio spojuje všechna klíčová firemní data a zajišťuje snadný přístup k těmto datům ve srozumitelné formě vedení a managementu. Zároveň se jedná o pokročilý nástroj pro správu účetní agendy společností všech velikostí.

 • automatické nastavení výkazů DPH
 • vždy aktuální legislativní podpora (česká a slovenská)
 • evidence leasingů, úvěrů a splátkových kalendářů
 • efektivní řízení pohledávek a závazků s možností automatizace postupů

LEGISLATIVNÍ PODPORA
Garance správnosti a údržby platné legislativy a jednoduché zpracování DPH i dalších potřebných výkazů, podpora účetních standardů IFRS, US‑GAAP či vlastních standardů, daňová evidence a tvorba výkazů DPH i na základě zahraničních legislativ v rámci EU s výběrem požadované měny, automatické nastavení výkazů DPH pro českou a slovenkou legislativu pomocí daňových klíčů, přepočty měn pomocí stažených kurzovních lístků, samostatné vyměření daní a cla při dovozu z EU i třetích zemí, podklad ke zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob vč. exportu do XML.

OPTIMALIZACE ZADÁVÁNÍ DAT
Automatizované pořízení účetních zápisů prvotních dokladů pomocí účetních kontací, hromadné účtování dokladů, automatizované zpracování a účtování bankovních výpisů s možností přenosu dat z internetového bankovnictví, zpracování úhrad platebními kartami pomocí kartového centra, rychlé ruční zadání účetních dat pomocí klávesových zkratek a předvoleb pro vyplnění údajů na jednotlivých řádcích, kopie účetních zápisů, automatické tvorby dokladů dle přednastavených parametrů např. rozúčtování režií, automatické tvorby kurzových rozdílů.

PODPORA KOMUNIKACE S EXTERNÍMI SUBJEKTY
Elektronická komunikace s různými externími subjekty jako banky, úřady i ostatní společnosti, tvorba DPH, souhrnného hlášení, Intrastat, celních dokladů, RELDP atd. a jejich podávání přes PVS, podpora elektronických certifikátů a šifrování, export platebních příkazů, a to i zahraničních nebo tuzemských v cizí měně, komunikační rozhraní ISDOC, podpora EDI komunikace, import dokladů z jiných systémů.

PODPORA ÚČTOVÁNÍ V CIZÍCH MĚNÁCH
Automatické přepočty na CZK pomocí stažených kurzovních lístků, evidence cizí měny na prvotních dokladech i v účetních zápisech, efektivní práce s kurzovým dorovnáním, možnost automatického generování kurzových rozdílů, evidence závazků a pohledávek v saldokontu v CZK i cizí měně.

EFEKTIVNÍ SPRÁVA POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ
Sledování závazků a vymáhání pohledávek, hromadné vystavení a odeslání různých stupňů upomínek, vystavování penalizačních faktur včetně jejich zaúčtování, generování opravných položek (zákonných i účetních) včetně účtování, efektivní kontrola účetního a fakturačního saldokonta.

ROZPOUŠTĚNÍ A PŘEÚČTOVÁNÍ REŽIÍ
Funkcionalita umožňuje provádět na úrovni výkazů nebo sestav rozpouštění režií, neboli rozpustit náklady např. správní režie na konkrétní výrobní útvary (střediska) nebo konkrétní zakázky, různé metody přeúčtování podle výkonů nebo pevným poměrem, použití rozpuštění nákladů přímo na výkazech.

KOMUNIKACE S BANKOU
Modul Banka umožňuje stažení a zpracování bankovních výpisů ve většině dostupných formátů. Tuzemské i zahraniční platební příkazy exportuje ve struktuře pro elektronické zpracování českými i zahraničními bankami. Systém Vás upozortní pokud platíte na nezveřejněné bankovní účty dodavatelů. Návazný modul Kartové centrum si poradí s rozúčtováním plateb uhrazených přes platební terminál. Podpora importu výpisů také z platebních bran GoPay a PayU a podpora factoringu.

PRÁCE S POKLADNOU
Modul Pokladna zajišťuje přesnou a přehlednou evidenci hotovosti a cenin. Doklady v minutě vytovříte, vytisknete a zaúčtujete. Pokladna pracuje s českými korunami i valutami.

PRÁCE S MAJETKEM
Modul majetek umí pracovat s různými druhy majetku, ať už odepisovaným, nebo neodepisovaným. Jednoduše lze pak filtrovat mezi různými druhy majetku nebo vytvořit sestavy za určité lokality, automatizované generování účetních i daňových pohybů, automatizované generování rozdílových pohybů mezi nalezenou skutečností při inventuře, na karty majetku lze zadat všechny dostupné dimenze, sledování majetku dle lokalit (budovy, kanceláře, patra), přednastavení odpisových skupin pro účetní odpisy jak rovnoměrné,
tak i nerovnoměrné, kopírování karet majetku (koupíte 15 židlí, zadáte jednu a pak jen zadáte, že chcete vytvořit 14 kopií).

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

(property)

Řešení pro správu nemovitostí představuje systém evidence pro společnosti, které se přímo zabývají či jakkoliv poskytují pronájem bytových, nebytových či komerčních prostor s přímou vazbou do účetnictví v ERP HELIOS iNuvio.

Předejděte omylům při účtování záloh díky jasnému přehledu aktuálních předpisů.
Management a správce objektu získá detailní informace o aktuálním vytížení objektů i výhledu na další období, jestli už se jedná o ekonomické plány anebo obsazenost jednotek v rámci objektu.

 • centrální registr smluv, dodatků a souvisejících dokumentů
 • jednoduchý výpočet vyúčtování služeb
 • srozumitelné podklady pro fakturaci

PROGRAMOVÉ ŘEŠENÍ OD SPOLEČNOSTI TPA S PŘÍMOU VAZBOU DO ÚČETNICTVÍ
Pro správu a evidenci nemovitostí v HELIOSu využíváme doplňkový modul „Správa nemovitostí“, vyvinutý přímo naší společností TPA. Evidence jednotlivých budov je součástí organizační struktury, včetně náhledu na sestavené vyúčtování služeb. Jedná se o systém evidence pro společnosti, které se přímo zabývají či poskytují pronájem bytových, nebytových anebo komerčních prostor, s přímou vazbou do účetnictví.

ZÁKLADNÍ FUNKCIONALITA MODULU
Centrální registr smluv, dodatků a souvisejících dokumentů, definice vlastních parametrů nájemních smluv, jednoduchý výpočet vyúčtování služeb, srozumitelné podklady pro fakturaci, přehled aktuálních předpisů, indexace nájemného.

Naši další klienti

Kontaktujte nás

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nejste spokojeni s fungováním naší společnosti? Využijte Complaints Handling Procedure.