Baker Tilly International

Zde jsou některá fakta a čísla. Jsme konec konců daňoví poradci, auditoři a podnikoví poradci…

Poskytování spolehlivého poradenství vyžaduje silnou mezinárodní síť.

TPA Group je nezávislým členem Baker Tilly Europe Alliance, a proto je schopná poskytovat klientům služby celosvětové sítě daňových poradců, auditorů a konzultantů.

Díky naší alianci s poradenskou sítí Baker Tilly International je všech 12 zemí nezávislé TPA Group dokonale propojeno na globální úrovni. Jsme tak schopni poskytovat kvalitní služby ve všech hlavních obchodních centrech světa.

Naši klienti profitují z přímých komunikačních kanálů a mají kdykoliv přístup ke špičkovým mezinárodním poradcům s vynikající znalostí situace na trhu včetně specifik jednotlivých zemí.

O Baker Tilly International

Na nejdůležitějším evropském trhu, v Německu, TPA Group úzce spolupracuje s velmi úspěšným a významným členem Baker Tilly International, s renomovanou německou poradenskou společností „Baker Tilly“. Ta působí v 10 městech Německa a zaměstnává více než 1 000 poradců.

Síť Baker Tilly International je složená ze 126 nezávislých členů ve 145 zemích a s více než 34 000 zaměstnanci v 746 kancelářích, což ji řadí mezi top 10 globálních poradenských sítí.

 

 

 

 

 

 

 

Přečtěte si více o TPA Group – vašem partnerovi ve střední a jihovýchodní Evropě.