Baker Tilly International

Zde jsou některá fakta a čísla. Jsme konec konců daňoví poradci, auditoři a podnikoví poradci…

Poskytování spolehlivého poradenství vyžaduje silnou mezinárodní síť.

TPA Group je nezávislým členem Baker Tilly Europe Alliance, a proto je schopná poskytovat klientům služby celosvětové sítě daňových poradců, auditorů a konzultantů.

Díky naší alianci s poradenskou sítí Baker Tilly International je všech 12 zemí nezávislé TPA Group dokonale propojeno na globální úrovni. Jsme tak schopni poskytovat kvalitní služby ve všech hlavních obchodních centrech světa.

Naši klienti profitují z přímých komunikačních kanálů a mají kdykoliv přístup ke špičkovým mezinárodním poradcům s vynikající znalostí situace na trhu včetně specifik jednotlivých zemí.

O Baker Tilly International

Na nejdůležitějším evropském trhu, v Německu, TPA Group úzce spolupracuje s velmi úspěšným a významným členem Baker Tilly International, s renomovanou německou poradenskou společností „Baker Tilly“. Ta působí v 10 městech Německa a zaměstnává více než 1 200 poradců.

Síť Baker Tilly International je složená ze 115 nezávislých členů ve 148 zemích a s více než 38 600 zaměstnanci v 706 kancelářích, což ji řadí mezi top 10 globálních poradenských sítí.

 

 

 

 

 

 

 

TPA Czech Republic is an independent member of the Baker Tilly Europe Alliance. The Baker Tilly Europe Alliance provides no professional services to clients. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such. TPA Czech Republic is not an agent of the Baker Tilly Europe Alliance, nor an agent for Baker Tilly International, and does not have the authority to bind the Baker Tilly Europe Alliance or Baker Tilly International, or act on either entity’s behalf. None of Baker Tilly International, the Baker Tilly Europe Alliance, TPA Czech Republic, nor any of the other member firms of Baker Tilly International or members of the Baker Tilly Europe Alliance has any liability for each other’s acts or omissions. In addition, neither Baker Tilly International, the Baker Tilly Europe Alliance, nor any other member firm has a right to exercise management control over any other member firm. The name Baker Tilly and its associated logo is used under licence from Baker Tilly International Limited.

 

Přečtěte si více o TPA Group – vašem partnerovi ve střední a jihovýchodní Evropě.