Svěřenské fondy

Nový občanský zákoník umožňuje od 1. 1. 2014 zvolit pro účely správy majetku nový institut našeho moderního soukromého práva v podobě svěřenského fondu. Svěřenský fond představuje jinou formu správy majetku, která umožní ochranu majetku před nepříznivými či nepředvídatelnými okolnostmi, zajistí jeho kvalifikovanou správu, další zhodnocování a umožní financovat z výnosů fondu potřeby určených osob.

Rádi vám pomůžeme v prvotních úvahách o využití svěřenského fondu, svěřenský fond založíme, dohlédneme na kvalifikovanou správu majetku ve svěřenském fondu i spravedlivé vypořádání jednotlivých zúčastněných osob v případě zániku svěřenského fondu.

TPA vám nabízí tyto služby:

  • návrh strukturace a variant možných dispozic s majetkem
  • pomoc se založením a vznikem svěřenského fondu
  • nastavení kontrolních mechanismů – nastavení pojistky proti možné defraudaci
  • odborné posouzení fungování svěřenského fondu (nákladová stránka, personální obsazení),
  • administrace fondu (příprava veškerých podkladů, k nimž bude svěřenský fond zavázán, příprava podkladů pro správce-beneficienty, apod.)
  • vedení účetnictví fondu
  • audit účetní závěrky fondu
  • daňové poradenství (zpracování a podání daňových přiznání/podpora při výplatách beneficientům) a plnění dalších zákonných povinností
  • kontrola nad hospodařením fondu/kontrola nad činností správce

 

Publikace

Služby pro IT společnosti

Služby pro právní kanceláře

Daňové služby pro finanční investory

Sale and Leaseback

Audit, ekonomické a účetní poradenství

Postakviziční poradenství

Oceňování a znalecké služby

Přeměny, transakce a strukturace v oblasti podniká…

Náklady na výzkum a vývoj

Svěřenské fondy