Náklady na výzkum a vývoj

Odčitatelná položka od základu daně z příjmů právnických osob

Daňovou výhodu v uplatnění nákladů na výzkum a vývoj v základu daně z příjmů známe již řadu let, přesto ji ne všichni poplatníci umí plně využít.

Odpočet na podporu výzkumných a vývojových aktivit umožňuje poplatníkům odečíst reálně vynaložené výdaje od základu daně z příjmů dvakrát. Jednou při uplatnění nákladu v rámci hospodářského výsledku, podruhé prostřednictvím speciální odčitatelné položky.

Neopomeňte využít tento významný institut daňového práva. Rádi vám s tím pomůžeme.

S čím vám můžeme pomoci

  • pomůžeme vám identifikovat váš výzkum a vývoj ve vazbě na jednotlivé projekty
  • pomůžeme vám připravit návrh dokumentace jak po formální, tak i věcné stránce (formální náležitosti, osoby, čas, popis projektů, rozpočty atd.)
  • pomůžeme vám připravit vnitřní směrnici pro účetní/ daňové postupy v oblasti výzkumu a vývoje
  • uplatníme odčitatelnou položku v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob/ručení za správnost co do vypočtené výše i uplatnění v konkrétním období
  • zpracujeme pro vás žádost o závazné posouzení nákladů na výzkum a vývoj pro podání na finanční úřad
  • auditně posoudíme, zda je reálně postupováno dle IS a v souladu s dokumentací

 

Publikace

Služby pro IT společnosti

Služby pro právní kanceláře

Daňové služby pro finanční investory

Sale and Leaseback

Audit, ekonomické a účetní poradenství

Postakviziční poradenství

Oceňování a znalecké služby

Přeměny, transakce a strukturace v oblasti podniká…

Náklady na výzkum a vývoj

Svěřenské fondy