Audit, ekonomické a účetní poradenství

Hledáte auditory, kteří jsou zároveň poradci a pomohou vám v hledání těch nejlepších řešení? Potom jste u nás na správné adrese. Poradíme vám při běžném provozu společnosti, v nestandardních situacích i v případech, kdy plánujete nakoupit či prodat společnost.

Auditní služby

 • statutární audit účetní závěrky dle legislativního rámce ČR
 • audit účetních závěrek sestavených dle mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP, HB2)
 • ověření konsolidovaných účetních závěrek
 • audit mezitímní účetní závěrky v souvislosti s přeměnami společností
 • ověření výroční zprávy
 • audit dotací
 • audit vnitřních kontrolních systémů
 • zprávy auditora pro zvláštní účely
 • limited review (prověrky) a ostatní ověřovací služby
 • oveření popř. sestavení reportingových balíčků dle mezinárodních účetních standardů (IFRS, US GAAP nebo HB II)
 • vypracování odborných posudků a stanovisek

Finanční Due Diligence

 • rozbor rozvahových položek
 • prověření účetnictví za zvolená období
 • analýza nákladů a výnosů za zvolená období
 • zhodnocení spolehlivosti kalkulací a rozpočtů
 • zmapování ekonomických dopadů vybraných smluvních vztahů
 • rozbor ukazatele EBITDA a jeho úprava na srovnatelnou úroveň
 • analýza pracovního kapitálu
 • oporučení vhodné strukturace transakce

Účetní a ekonomické poradenství

 • nastavení systému reportingu
 • optimalizace procesů ve finanční oblasti
 • poradenství při kalkulacích
 • sestavování IFRS účetních závěrek
 • sestavování konsolidovaných účetních závěrek
 • převod účetnictví vedeného v zahraničí na české účetní standardy
 • asistence při změně softwaru
 • outsourcing hlavní účetní
 • podpora při výběru zaměstnanců účtárny
Publikace

Služby pro IT společnosti

Služby pro právní kanceláře

Daňové služby pro finanční investory

Sale and Leaseback

Audit, ekonomické a účetní poradenství

Postakviziční poradenství

Oceňování a znalecké služby

Přeměny, transakce a strukturace v oblasti podniká…

Náklady na výzkum a vývoj

Svěřenské fondy