Stručně k vybraným novinkám na poli mezinárodního zdanění

5. února 2024 | Doba čtení: 1 Min

DAC 7 (oznamovací povinnost provozovatelů digitálních platforem)

GFŘ zveřejnilo sdělení prodejcům, kteří využívají digitální platformy. Pokud prodejce na digitálních platformách prodává zboží, poskytuje osobní služby, pronajímá nemovitost či poskytuje dopravní prostředek, je povinen poskytnout oznamujícímu provozovateli digitální platformy potřebnou součinnost pro účely reportovací povinnosti těchto provozovatelů o jejich prodejcích.

O povinnostech provozovatelů digitálních platforem a prvním reportovacím termínu jsme vás informovali v prosincovém vydaní.

Český překlad aktualizované směrnice OECD k převodním cenám je na světě

Generální finanční ředitelství zveřejnilo ve finančním zpravodaji č. 2/2024 český překlad aktualizované směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy 2022. Její znění naleznete zde.

CFE Tax Advisers Europe zveřejnila zprávu o daňové politice za rok 2023 včetně analýzy jednotlivých oblastí daňové politiky na úrovni EU. Konkrétně se věnuje například globální minimální úrovni zdanění (Pilíř II), BEFITu, o kterém jsme vás informovali dříve v našem článku zde, nebo návrhu nových pravidel v oblasti srážkových daních, o kterém se můžete blíže dozvědět v našem článku zde.

Kontaktní osoba