Termín podání prvního oznámení provozovateli digitálních platforem se blíží

6. prosince 2023 | Doba čtení: 2 Min

S účinností od 1. ledna 2023 došlo k implementaci Směrnice Rady (EU) 2021/514 o povinné automatické výměně informací oznamovaných provozovateli platforem (DAC 7). Nová oznamovací povinnost se vztahuje na provozovatele digitálních platforem na všech internetových rozhraních včetně například mobilních aplikací.

Provozovatelé platforem, kteří splnili kritéria jakožto oznamující provozovatel digitální platformy, budou oznamovat příjmy a další stanovené informace, které prodejci na jejich platformách získají výkonem činnosti za:

  • Poskytnutí nemovité věci včetně její části, přičemž se může jednat například o nebytové prostory, prostory určené k osobnímu užití, parkovací stání nebo ubytovací zařízení.
  • Poskytnutí dopravního prostředku bez řidiče.
  • Poskytnutí služby, kam lze zařadit poskytnutí dopravního prostředku s řidičem, úklidové práce, kurýrní služby, on-line vedení účetnictví nebo například hlídaní dětí. V tomto případě není rozhodující, zda je služba poskytnuta online formou, nebo „fyzicky“.
  • Dodání zboží včetně živých zvířat.

Pro účely oznámení mají provozovatelé digitálních platforem povinnost shromažďovat stanovené informace již v průběhu tohoto roku. Samotné datum prvního oznámení se však teprve blíží. Termín je po skončení roku 2023, a to nejpozději k 31. lednu 2024.

Bližší informace o této oznamovací povinnosti, provozovatelích digitálních platforem a jejich prodejcích naleznete v našem newsletteru zde. Podrobnější informace ze strany GFŘ jsme pro vás shrnuli na počátku roku zde.

Nejste si jisti, zda se vás tato povinnost vztahuje? Potřebujete poradit s oznámením? Rádi vám v této oblasti budeme nápomocni.

Kontaktní osoba