BEFIT: Business in Europe, Framework for Income Taxation. Tak zní heslo návrhu nové směrnice Evropské komise

5. října 2023 | Doba čtení: 2 Min

O tom, že se na poli mezinárodního zdanění neustále něco děje, nás přesvědčila Evropská komise, která dne 12. září 2023 zveřejnila další z nových návrhů směrnic EU. Tentokrát Evropská komise cílí na zavedení jednotného postupu k určení základu daně nadnárodních skupin společností se sídlem v EU včetně jejich stálých provozoven v EU. Základní kritérium, kterých společností se směrnice bude týkat, jsou obdobná jako v případě Pilíře II či Country-by-Country Reportingu (konsolidovaný obrat nejméně 750 milionů eur).

Směrnice zahrnuje několik pravidel, dle kterých by společnosti měly postupovat v případě určení základu daně (na úrovni jednotlivé společnosti ve skupině, na úrovni společného základu daně za celou nadnárodní skupinu a na úrovni určení podílu každé společnosti ze skupiny na společném základu daně). Směrnice má nahradit dřívější navrhovaná pravidla pro společný základ daně (CCTB) a pro společný konsolidovaný základ daně (CCCTB).

K tomu, aby mohla být směrnice přijata k implementaci do vnitrostátních předpisů, musí nejprve dojít k jejímu jednotnému přijetí všemi členskými státy EU. Za předpokladu tohoto scénáře by nová pravidla měla být implementována k 1. lednu 2028. Situaci budeme nadále monitorovat a o vývoji Vás informovat.

Kontaktní osoba