FASTER: Revoluce v systému srážkových daní?

4. září 2023 | Doba čtení: 2 Min

Evropská Komise zveřejnila návrh nové směrnice (FASTER) v oblasti mezinárodního daňového práva. Tentokrát se dotkne systému srážkových daní, přičemž Evropská komise slibuje mimo jiné jeho lepší harmonizaci zavedením nových pravidel. Primárně má dojít k zefektivnění některých postupů, které se v souvislosti se srážkovými daněmi aplikují, a rovněž k zamezení zneužívání tohoto systému.

Nová pravidla by měla dle dosavadních informací platit od 1. ledna 2027, pakliže dojde k přijetí této směrnice.

Kterých oblastí se nová pravidla dotknou?

Návrh směrnice upravuje postup při výplatě dividend z držby veřejně obchodovaných akcií nebo úroků, které plynou z emitovaných dluhopisů.

Jaké změny se chystají?

Jednou z primárních změn bude zavedení digitálního certifikátu o daňové rezidenci (eCTR) či vnitrostátní registr finančních zprostředkovatelů, kteří vystupují mezi emitentem cenného papíru a investorem. Směrnice plánuje rovněž doplnit stávající postupy při vrácení sražených daní. Konkrétně se jedná o nový systém tzv. rychlé refundace a systém osvobození od daně u zdroje.

Čekají tedy snad na daňové subjekty lepší zítřky na poli mezinárodního zdanění? Vývoj budeme nadále monitorovat a bližší souvislosti Vám poskytneme v dalších vydáních našeho newsletteru.

Kontaktní osoba