Nová oznamovací povinnost provozovatelů digitálních platforem (DAC 7) byla implementována do české legislativy

5. prosince 2022 | Doba čtení: 3 Min

Implementace Směrnice Rady (EU) 2021/514 ze dne 22. března 2021 o povinné automatické výměně informací oznamovaných provozovateli platforem byla schválena a dne 23. listopadu 2022 odeslána ke zveřejnění ve Sbírce zákonů jako novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, s účinností od 1. ledna 2023.

Nová oznamovací povinnost se bude vztahovat na provozovatele digitálních platforem, ať už na všech internetových rozhraních nebo v mobilních aplikacích. Zpozornět by však měli i všichni prodejci, kteří na těchto platformách provozují svoji činnost. A to jak prodejci právnické osoby, jednotky bez samostatné právní subjektivity nebo fyzické osoby.

Provozovatelé platforem budou oznamovat příjmy (a další stanovené informace), které prodejci na jejich platformách získají výkonem činnosti za:

  • Poskytnutí nemovité věci včetně její části. Přičemž se může jednat například o nebytové prostory, nemovitosti určené k osobnímu užití, k ubytovacím službám nebo parkovací stání.
  • Poskytnutí dopravního prostředku bez řidiče, jako jsou osobní automobily či koloběžky.
  • Poskytnutí služby, kam lze zařadit příkladem poskytnutí dopravního prostředku s řidičem, úklidové práce, kurýrní služby, on-line vedení účetnictví nebo hlídaní dětí. Není rozhodující, zda bude služba poskytnuta ve fyzickém prostředí nebo online formou.
  • Dodání zboží včetně živých zvířat.

V souvislosti s touto oznamovací povinností jsou vymezené výjimky, kdy nebude povinnost informace prodejců hlásit, a to například když:

  • Prodejce poskytuje ubytování, kdy během jednoho kalendářního roku uskuteční více jak 2 000 takových činností ve vztahu k jednotlivé nemovité věci.
  • Prodejce zboží uskuteční méně jak 30 transakcí s úhrnnou hodnotu příjmů z nich do 2 000 euro za jeden kalendářní rok.

Výjimky v oznamovací povinnosti mají i někteří provozovatelé platforem, a to ti, kteří spadají do veřejnoprávního sektoru, ti, kteří jsou kotováni na burze nebo provozovatelé, jejichž platforma slouží k pouhému přesměrování zákazníka na prodejní digitální platformu.

Na provozovatele platforem dopadá aktuálně potřeba prověřit svá softwarová nastavení a připravit se na sběr dat o svých jednotlivých prodejcích, který začne již od 1. ledna 2023.

Zároveň bude povinnost se ohlásit / registrovat na Specializovaný finanční úřad, a to do 15 dní ode dne, kdy se provozovatel platformy stane oznamujícím provozovatelem platformy. Prodejci budou mít povinnost poskytnout provozovatelům platforem potřebnou součinnost či informace.

V případě nedodržení jednotlivých povinností může správce daně uložit vybrané druhy sankcí, kdy každá z nich může být až do výše 1 500 000 Kč.

Samotné první oznámení o prodejcích budou provozovatelé platforem podávat po skončení kalendářního roku 2023, do 31. ledna 2024.

Specializovaný finanční úřad následně poskytne informace o prodejcích jejich správcům daně, aby před vyměřením daňové povinnosti z předložených daňových přiznání mohli ověřit například správnou výši deklarovaných příjmů. Kromě toho budou tyto informace poskytovány v rámci mezinárodní spolupráce mezi dalšími státy a jejich orgány.

Jste provozovatelé platformy? Nebo prodejce? Nejste si jisti, zda se na Vás tato nová povinnost bude vztahovat? Jsme připraveni nabídnout Vám v tomto ohledu prověření Vašeho obchodního online modelu a pomoc při nastavení plnění nových předepsaných povinností. Kontaktujte naši specialistku: Kateřinu Mikulkovou (katerina.mikulkova@tpa-group.cz).