Stručně k vybraným novinkám na poli mezinárodního zdanění 06–08/2023

4. září 2023 | Doba čtení: 2 Min

OECD Pilíř II. (Globální minimální úroveň zdanění)

OECD zveřejnila dokumenty upřesňující obsah informačního přehledu a doplnění administrativních pravidel tzv. dorovnávací daně.

Country-by-Country Reporting

Ve finančním zpravodaji č. 9/2023 Ministerstvo financí zveřejnilo aktualizovaný seznam států, se kterými si Česká republika vyměňuje informace na základě Country-by-Country reportů. Nově je na seznam zařazeno například Thajsko, Omán či Barbados. Kompletní seznam naleznete zde.

Oznamovací povinnost provozovatelů digitálních platforem (DAC 7)

Finanční správa zveřejnila odkaz na XML schéma a XSD User Guide, které mají sloužit pro tvorbu reportů o oznamovaných prodejcích působících na digitálních platformách (DAC 7). O této nové oznamovací povinnosti jsme informovali v předchozích vydáních našeho newsletteru.  Hlavní informace o tom, na koho se tato povinnost bude vztahovat a co se bude oznamovat, naleznete zde. Uniknout by Vám neměl souhrn informací, které zveřejnilo Generální finanční ředitelství.

Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění

Na stránkách Ministerstva financí byl aktualizován přehled platných smluv o zamezení dvojímu zdanění. Mezi aktualizované patří například Sdělení ke smlouvě mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou, které vyšlo ve finančním zpravodaji č. 7/2023.

Ruská federace pozastavila platnost smluv o zamezení dvojího zdanění

V srpnu vydala Ruská federace podepsaný dekret č. 585, dle kterého dochází k pozastavení platnosti vybraných článků smluv o zamezení dvojímu zdanění. Jedná se o seznam 38 zemí, které Ruská federace zařadila na seznam tzv. znepřátelených zemí. Mezi nimi je i Česká republika. Bližší podrobnosti a reakce příslušných orgánů České republiky prozatím nejsou známé.

Sdělení o ukončení vybraných dohod mezi Českou republikou a Ruskou federací

Ministerstvo vnitra České republiky vydalo Sdělení o ukončení platných Dohod mezi Českou republikou a Ruskou federací v souvislosti se vzájemným poskytnutí pozemků pro výstavbu technických středisek a dalších. Bližší informace naleznete ve Sdělení.

Kontaktní osoba