Zvýšení nezabavitelné částky

3. ledna 2023 | Doba čtení: 2 Min

Vláda ČR navýšila svým nařízením ze dne 14. prosince 2022 životní a existenční minimum. S účinností od 1. ledna 2023 platí:

  • životní minimum jednotlivce činí 4 860 Kč;
  • existenční minimum osoby činí 3 130 Kč.

Dne 21. prosince vydala Vláda ČR nařízení, jímž se mění způsob výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí.

Od 1. ledna 2023 tak dochází ke změně koeficientu použitého při výpočtu nezabavitelné částky.

Nově se pro výpočet základní nezabavitelné částky místo 3/4 použijí 2/3 ze součtu životního minima a částky normativních nákladů na bydlení. Nezabavitelná částka pro rok 2023 tak bude činit 13 638 Kč, což představuje navýšení o 2 534,25 Kč oproti konci roku 2022.

Mění se i koeficient výpočtu nezabavitelné částky za vyživované osoby. Současný koeficient se pro tento výpočet změní z 1/3 na 1/4 ze základní nezabavitelné částky. Nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu tedy činí 3 409,50 Kč. Zde tedy dochází ke snížení o 291,75 Kč.

Při výpočtu srážek ze mzdy při výkonu rozhodnutí je nutné vzít v úvahu i částku, nad kterou se srážky provádí bez omezení. I zde došlo ke změně koeficientu – zatímco ještě v roce 2022 se použil 2násobek součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení, od roku 2023 se použije pouze 1,5násobek. I tak dochází k navýšení částky, a to o 1 075,50 Kč na 30 685,50 Kč.

Kontaktní osoba