Zvýšení existenčního a životního minima od 1. 4. 2022

28. dubna 2022 | Doba čtení: 2 Min

Vzhledem k výši inflace rozhodla vláda o navýšení životního a existenčního minima o 10 % s platností od 1. 4. 2022.

Životní minimum, které je definované jako minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, se navyšuje z 3 860 Kč na 4 250 Kč.

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Jeho výše se mění z 2 490 Kč na 2 740 Kč.

Od životního a existenčního minima se odvíjí výše některých sociálních dávek nebo výpočet exekučních srážek. Od dubna 2022 tedy dochází k navýšení například příspěvků na živobytí, na dítě nebo na péči, zvyšuje se doplatek na bydlení nebo mimořádná okamžitá pomoc. Na druhou stranu nejrozšířenější sociální dávka, rodičovský příspěvek, není na životní ani existenční minimum navázána, a nijak se tedy nemění.

V oblasti exekucí se zvyšuje nezabavitelná částka jak na osobu povinného (dlužníka), tak na vyživované osoby. Nezabavitelná částka na povinného nově činí 8 298,75 Kč (nárůst z původních 8 006,25 Kč), nová nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu je 2 766,25 Kč (oproti původním 2 668,75 Kč).

Kontaktní osoba