Zrušení superhrubé mzdy od roku 2021

23. prosince 2020 | Doba čtení: 2 Min

Poslanci schválili 22. prosince 2020 novelu zákona o daních z příjmů, která kromě jiného zavádí zrušení tzv. superhrubé mzdy. Znamená to, že základem daně pro příjmy ze zaměstnání bude pouze hrubý příjem, tj. bez navýšení o odvody na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. Novela by měla začít platit již od začátku roku 2021.

Novela dále zavádí dvě sazby daně ve výši 15% a 23%. Vyšší sazba se bude aplikovat na část základu daně fyzických osob přesahující 48násobek průměrné mzdy, tj. částka odpovídající tzv. maximálnímu vyměřovacímu základu pro sociální pojištění (pro rok 2021 činí 1 701 168 Kč). Zdanění příjmů ze závislé činnosti vyšší sazbou se bude aplikovat také v rámci měsíční mzdové agendy, a to na příjmy ze závislé činnosti převyšující 4-násobek průměrné mzdy, tj. 141 764 Kč pro rok 2021. V souvislosti se zavedením dvou sazeb daně dojde ke zrušení solidární daně ve výši 7%.

V současnosti není jisté, zda novela nabyde účinnosti do konce roku 2020. Pokud k tomu dojde až po 1. lednu 2021, nabude novela účinnosti nejspíš až od 1. února 2021. V praxi tedy může nastat situace, že výpočet zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden tak může proběhnout podle dosavadních pravidel, tj. navýšení na tzv. superhrubou mzdu, příp. zohlednění 7% solidárního zvýšení daně a za únor již podle nové právní úpravy. Nicméně na základě přechodných ustanovení bude zdanění příjmů za závislé činnost z hrubé výše příjmů účinné zpětně již k 1. lednu 2021, tzn. zaměstnanci s příjmy pouze ze závislé činnosti zdaní příjmy pouze podle nového režimu za celý rok 2021 a k případnému dorovnání lednové výplaty by pak došlo v rámci ročního zúčtování za rok 2021.

Novela mění i výši roční slevy na poplatníka z dosavadních 24 840 Kč na 27 840 Kč. V případě, že zákon začne být účinný jiným datem než 1. lednem 2021, i v tomto případě by se aplikovala zpětná účinnost a poplatníci si zvýšenou částku slevy uplatní v rámci ročního zúčtování nebo ve svém daňovém přiznání za rok 2021.

Kontaktní osoba