Zrušení povinných periodických prohlídek pro některé zaměstnance

3. ledna 2023 | Doba čtení: 1 Min

Dne 1. ledna 2023 vešla v platnost novela vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR, na jejímž základě byly zrušeny povinné periodické prohlídky některých zaměstnanců.

Jedná se o profese zařazené do první kategorie a do druhé nerizikové kategorie prací, tedy např. o zaměstnance v administrativě. Ani pro tyto zaměstnance nebyly periodické prohlídky zrušeny zcela – pokud bude zaměstnanec nebo zaměstnavatel periodickou prohlídku vyžadovat, musí ji zaměstnanec podstoupit. Ruší se však plošná povinnost těchto prohlídek.

V budoucnu by chtělo ministerstvo zrušit i vstupní prohlídky pro tyto profese. Vzhledem k tomu, že vstupní prohlídky mají složitější legislativní úpravu, objeví se tato změna až v budoucnu.

Kontaktní osoba