Zpracování odpadů

| Doba čtení: 1 Min

V poslední době je kladen veliký důraz na zachování nedotčené krajiny a roste tak význam odpadového hospodářství.

Zpracování odpadů nezahrnuje pouze nakládání s odpady, ale také recyklaci materiálů použitých při chemických procesech a při tepelném zpracování a nakládání s nerostnými surovinami.

Mezinárodní koncerny stejně jako veliké množství menších i středně velikých podniků zabývajících se zpracováním odpadů, jsou našimi klienty. Se všemi těmito společnostmi spolupracujeme v oblasti daňového poradenství dlouhodobě a princip spolupráce je založen na vzájemné důvěře a perfektní znalosti jejich podnikání.

Kontaktní osoba