Změny u ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

27. května 2021 | Doba čtení: 2 Min

Pokud vaše dítě nemohlo chodit do školy z důvodu jejího uzavření kvůli nařízení vlády z důvodu mimořádného opatření, doposud mohl o toto dítě pečovat pouze další člen domácnosti. Tedy podmínkou bylo, aby osoba, která o ošetřovné žádá, bydlela společně s dítětem ve společné domácnosti.

Od 30. 4. 2021 je nově možné, aby o stejné dítě pečovali příbuzní v přímé či vedlejší linii. Mezi osoby v přímé linii příbuzenství patří pouze předci a potomci, kteří pochází jeden od druhého, tedy matka a otec, dědeček a babička, syn a dcera, vnuk a vnučka, případně členové s předponou pra-. Mezi osoby ve vedlejší linii příbuzenství patří všichni ti, kteří mají stejného předka, ale nepocházejí jeden od druhého, tedy např. sourozenci, bratranci a sestřenice, tety a strýcové. Poskytnutí ošetřovného je podmíněno doplněním čestného prohlášení od pečující osoby, že splnili podmínku příbuzenství a po dobu péče sdíleli domácnost.

Další změna se týká výše podpory, kterou zaměstnanec dostane za ošetřování dítěte při trvání epidemie. Od 1. března 2021 se zpětně zvýší ošetřovné ze 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu na 80 %. Pokud došlo k tomu, že náhrada za období od března 2021 byla vyplacena ještě ve výši 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, tak Česká správa sociálního zabezpečení zpětně doplatí rozdíl do 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu bez nutnosti další žádosti.

Kontaktní osoba