Změna tiskopisu „Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání“ od 1.4.2022

28. dubna 2022 | Doba čtení: 2 Min

Zaměstnavatelé mají od 1.4.2022 povinnost používat nový vzor tiskopisu „Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání“ (ONZ). Původní vzor formuláře lze použít už jen pro zpětné hlášení nástupu do zaměstnání nebo jeho skončení před 1.4.2022.

Nový tiskopis obsahuje kromě původních údajů nový oddíl „9. Informace pro podporu v nezaměstnanosti“. Oddíl se vyplňuje pouze při skončení zaměstnání (při nástupu do zaměstnání zůstává prázdný) a obsahuje informace o důvodu ukončení pracovního či služebního poměru, vyplacení odstupného nebo o době důchodového pojištění.

Na základě novely zákona o zaměstnanosti je úřad práce nyní oprávněn získávat údaje rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti z informačních systémů vedených Českou správou sociálního zabezpečení. Tato novela ale výslovně neruší povinnost zaměstnavatele vystavit „Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti“, ačkoli jsou údaje v tomto potvrzení shodná s údaji nově poskytovanými prostřednictvím ONZ. Zůstává tedy otázkou, jak budou jednotlivé pobočky úřadu práce a jejich zaměstnanci k dané situaci přistupovat a zda budou vyžadovat potvrzení zaměstnavatele, či si potřebné údaje vyžádají od ČSSZ.

Kontaktní osoba