Změna stravného na pracovních cestách a náhrad za používání silničních motorových vozidel

3. ledna 2023 | Doba čtení: 2 Min

Od 1. ledna 2023 došlo ke zvýšení stravného, které přísluší zaměstnancům při pracovních cestách. Stravné je určeno vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 467/2022 Sb., a to následovně:

  • Trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, náleží zaměstnanci stravné nejméně 129 Kč (navýšeno z původních 120 Kč); pro státní zaměstnance platí zvýšené rozmezí 129-153 Kč.
  • Trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin, náleží zaměstnanci stravné nejméně 196 Kč (navýšeno z původních 181 Kč); pro státní zaměstnance platí zvýšené rozmezí 196-236 Kč.
  • Trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, náleží zaměstnanci stravné nejméně 307 Kč (navýšeno z původních 284 Kč); pro státní zaměstnance platí zvýšené rozmezí 307-367 Kč.

Od výše stravného se odvíjí maximální hodnota peněžitého příspěvku poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování, která je pro zaměstnance osvobozena od daně z příjmů. Ta je stanovena jako 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Od ledna 2023 je tato částka tedy 107,10 Kč.

Základní náhrada za použití osobních silničních vozidel se zvyšuje na 5,20 Kč za 1 km jízdy (z původních 4,70 Kč).

Od 1. ledna naopak dochází stejnou vyhláškou ke snížení průměrných cen pohonných hmot, a to následovně:

  • 41,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů (z původních 44,50 Kč),
  • 45,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů (z původních 51,40 Kč),
  • 44,10 Kč za 1 litr motorové nafty (z původních 47,10 Kč).

Průměrná cena 1 kilowatthodiny elektřiny zůstává nezměněna, činí tedy 6 Kč/kWh.

Kontaktní osoba