Z dění v TPA

2. března 2022 | Doba čtení: 3 Min

TPA stojí za Ukrajinou

Aktuální situace na Ukrajině nám není lhostejná. Rozhodli jsme se proto pomoci formou příspěvku 100 000 Kč organizaci Člověk v tísni, která pomáhá přímo na místě i lidem, kteří při útěku před válkou již překročili ukrajinské hranice.

Chtěli bychom povzbudit všechny, kteří to cítí stejně jako my, aby vyjádřili svoji podporu ukrajinskému lidu. Pomáhat Ukrajině můžete mnoha způsoby, nejen finančně a materiálně. Věříme, že každý, kdo bude chtít také pomoci najde na www.stojimezaukrajinou.cz vhodnou formu. Děkujeme!

Nejžádanějším zaměstnavatelem v daních je již po páté společnost TPA

TPA se stala již po páté Nejžádanějším zaměstnavatelem v oblasti daní v soutěži Daňař & Daňová firma roku 2021. V rámci této soutěže se však nejednalo o jediné ocenění, které TPA získala. Další úspěchy společnosti podpořila Jana Skálová prvním místem v kategorii Daňová osobnost roku za komerční daňovou sféru a Jiří Hlaváč, který se stal Daňovou hvězdou roku v kategorii PŘÍMÉ DANĚ.

Soutěž Daňař & Daňová firma roku společnost TPA vyhrála několikrát již v minulosti. Konkrétně v letech 2013, 2015, 2017 a 2018. „Toto ocenění je pro nás velmi prestižní a máme z něj upřímnou radost. Jsme poradenská firma a lidé jsou pro nás to nejdůležitější aktivum. Proto nás moc těší, že máme jako zaměstnavatel dobré jméno a věříme, že našim zaměstnancům poskytujeme možnost sebeuplatnění, že je práce v TPA těší a dává jim smysl. Chtěl bych tímto poděkovat všem našim kolegům za pozitivní a konstruktivní postoj v dnešní nelehké době a jménem TPA jim přeji jen to nejlepší.“ sdělil své první dojmy Petr Karpeles, managing partner TPA.

Jana Skálová je autorem knihy Podvojné účetnictví 2022

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – vypichuje změny v oblasti hmotného majetku a nehmotného majetku, možnost zpětného uplatnění daňové ztráty či nová pravidla pro výplatu vlastního kapitálu dle novely zákona o obchodních korporacíh.

Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes zásoby a pohledávky až ke kapitálovým účtům, nákladům a výnosům.

Příklady jsou řešeny účtováním na účty, jsou používána čísla účtů historicky používaná. K nákladům a výnosům jsou připojeny základní daňové souvislosti, např. výpočet daňových odpisů.

Velká pozornost je věnována účetní závěrce, sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy. Kniha obsahuje samostatné kapitoly s příklady na sestavení přehledu o změnách ve vlastním kapitálu a řadu příkladů na sestavení cash-flow.

Závěrem jsou rozebrány povinnosti právnické osoby po sestavení účetní závěrky, tedy povinnost sestavit výroční zprávu a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, schválení účetní závěrky valnou hromadou a její zveřejnění. Důležitou kapitolou je i účtování o výplatě podílu na zisku a jeho daňových souvislostech.