Výpočet daně z příjmů v cizí měně

4. září 2023 | Doba čtení: 3 Min

Novela zákona o daních z příjmů přináší možnost, aby poplatník daně z příjmů právnických osob za určitých podmínek vypočítal daň z příjmů v cizí měně. Tato změna navazuje na novelu zákona o účetnictví a bude umožněna jen těm poplatníkům, kteří povedou účetnictví v cizí měně (tj. euro, americký dolar nebo britská libra – viz článek v tomto vydání Newsletteru).

Výpočet daně z příjmů v cizí měně se bude týkat pouze poplatníků daně z příjmů právnických osob, kteří jsou účetní jednotkou a jejichž účetní měnou je jiná než česká měna. Daň z příjmů fyzických osob bude i nadále muset být vypočtena pouze v české měně. Výpočet daně v cizí měně se rovněž nebude vztahovat na daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, na zajištění a na daň z neočekávaných zisků, ty budou i nadále podléhat obecnému režimu výpočtu daně v české měně.

Zatímco použití jiné než české měny jako měny účetnictví bude v souladu s nově navrženými změnami zákona o účetnictví volbou účetní jednotky splňující stanovené podmínky, použití této měny pro účely výpočtu daně z příjmů je pro účetní jednotku povinností.

Jinými slovy, účetní jednotka, která se rozhodne používat jako měnu účetnictví cizí měnu, je povinna tuto cizí měnu použít i pro účely výpočtu daně a v tomto směru jí není dána možnost volby. Účetní jednotka, která jako měnu účetnictví používá českou měnu, musí pro účely výpočtu daní z příjmů rovněž využívat českou měnu.

Navrhované změny se v tomto okamžiku týkají pouze výpočtu daně z příjmů v cizí měně a prozatím neumožňují také správu daně v této cizí měně. Daň z příjmů bude tedy i nadále možné tvrdit a stanovit pouze v české měně. Důvodem jsou technické možnosti systému pro správu daní, který nelze tak rychle přizpůsobit tak, aby bylo možné zajistit také správu daně z příjmů v cizí měně. Umožnění výpočtu i správy daní z příjmů v cizí měně je nicméně jedním cílů v souvislosti s novým zákonem o účetnictví, který je v současnosti připravován. Navrhovaný stav, tj. omezení použití cizí měny pouze pro účely výpočtu daně z příjmů, a nikoliv její správy, představuje pouze prozatímní řešení.

Tím však nebude dotčena možnost poplatníka daň stanovenou v české měně zaplatit v měně cizí, která mu již v současnosti vyplývá z daňového řádu s tím, že na osobním daňovém účtu poplatníka bude daň evidována v přepočtu na koruny české ve výši, v jaké byla připsána na příslušný účet správce daně.

Kontaktní osoba