Úlevy pro zaměstnavatele – aktuální stav

27. května 2020 | Doba čtení: 3 Min

Úlevy pro zaměstnavatele – aktuální stav

Antivirus A a B – příspěvky na náhrady mezd firmám – prodloužení do konce srpna – schváleno vládou

Vláda prodlouží program Antivirus s příspěvky na náhrady mzdy do konce srpna. Program měl původně pokrývat období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce května 2020, jak jsme vás informovali v mimořádném vydání našeho Newsletteru č. 11.

Z Antiviru stát poskytuje dva druhy příspěvků na náhrady mezd firmám, na které dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru. Mohou získat 80% vyplacené náhrady mzdy lidem v karanténě nebo při uzavření provozů = režim A,  nebo 60% mzdy při výpadku pracovníků, surovin či poklesu poptávky = režim B.

Antivirus C – Odpuštění plateb odvodů za sociální pojištění – schváleno vládou, čeká se schválení PS a podpis prezidenta.

Vláda dne 25. května schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na další finanční pomoc firmám. Jedná se o tzv. režim C programu Antivirus, tedy odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců.  Firmám bude prominuta platba části sociálního pojištění, a to část, kterou platí zaměstnavatel (tj 24,8%) za měsíce červen, červenec a srpen 2020.

Proces bude administrativně velmi snadný. Zaměstnavatelé nebudou předkládat žádost, ale v měsíčním výkazu pouze oznámí Správě sociálního zabezpečení snížení vyměřovacího základu a zaplatí snížené pojistné.

Podmínky pro prominutí pojistného:

  • Zaměstnavatel má nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Počet zaměstnanců se zjišťuje k poslednímu dni v měsíci březnu.
  • Zaměstnavatel nepropustí více než 10 % zaměstnanců a zároveň udrží 90 % objemu mezd jako v březnu 2020.
  • Zaměstnavatel včas zaplatil pojistné za zaměstnance
  • Zaměstnavatel v příslušném kalendářním měsíci nečerpá prostředky z programu Antivirus v režimu B (překážky v práci na straně zaměstnavatele).

Návrh zákona nyní projedná Sněmovna i Senát ve stavu legislativní nouze a po podpisu prezidenta republiky bude zákon účinný dnem jeho vyhlášení.

Odklad odvodů na sociální pojištění – schváleno

Další aktualizovanou informací k našemu Newsletteru č. 11 je potvrzení, že Senát schválil dne 20. 5. 2020 vládní návrh zákona o snížení penále z pozdního odvodu pojistného na sociální zabezpečení placeného zaměstnavatelem (sněmovní tisk č. 860).

Tento zákon umožňuje zaměstnavatelům odložit platby odvodů na sociální pojištění za zaměstnavatele za měsíce květen až červenec 2020. V případě splnění podmínek bude pozdní úhrada penalizována sníženou sazbou ve výši přibližně 4 % p.a.

Podmínky pro sníženou sazbu penále:

1) včasný odvod pojištění za zaměstnance

2) úhrada dlužných částek nejpozději do 20. října 2020.

V případě, že podmínky splněny nebudou, bude účtováno penále v plné výši, tj. 18% p.a.

Firmy, které využijí odkladu, nebudou vedeny jako dlužníci, může jim být vystaveno potvrzení o bezdlužnosti.

Ošetřovné po otevření škol

Nárok na ošetřovné budou mít nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních závažných důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Tyto důvody jsou definovány jako:

  • Zdravotní: dítě je náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny,
  • Kapacitní: zařízení nemůže přijmout všechny děti
  • Provozní: provozní dobu zařízení nelze skloubit s pracovní dobou rodičů

V případě, že rodiče neumístí z objektivních důvodů dítě do školního zařízení, vyznačí tuto skutečnost na Výkazu péče, který Česká správa sociálního zabezpečení pro tyto účely nově upravila.

Kontaktní osoba