TPA věnovala 40 000 Kč Dětskému krizovému centru

26. ledna 2021 | Doba čtení: 2 Min

Skupina TPA, přední společnost v oblasti daňového poradenství a auditu, podpořila částkou 40 000 Kč provoz Dětského krizového centra, které se zaměřuje na pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám. Peníze pomůžou v provozu a dalším rozvoji Urgentní krizové pomoci, pod niž spadá např. Linka důvěry.

Jsem velmi ráda, že TPA i v letošním roce finančně podporuje Dětské krizové centrum a navazuje tak na předchozí tradici. Práce, kterou tato nezisková organizace odvádí, si velmi vážíme, vnímáme ji jako velmi potřebnou a zejména v této náročné době ji považujeme přímo za nezbytnou. I proto mě těší, že můžeme k její činnosti alespoň malou měrou přispět,“ vyjádřila se k daru Markéta Schück, partnerka TPA.

Dětské krizové centrum funguje nepřetržitě už téměř třicet let. Poskytuje okamžitou pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám v několika různých oblastech. Primárně se zaměřuje na poskytování psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace zejména dětem nebo celým jejich rodinám. Dětské krizové centrum rovněž provozuje nonstop Linku důvěry, kam se mohou děti i dospělí v případě nutnosti obrátit, nabízí právní poradnu i nutnou ambulantní péči v oblasti klinické psychologie. Veškeré služby Dětského krizové centra jsou klientům poskytovány bezplatně.