TPA podpořila Nadační fond Rozum a Cit částkou 100 000 Kč

17. února 2021 | Doba čtení: 2 Min

Poradenská společnost TPA prostřednictvím Nadačního fondu Rozum a cit pomohla několika pěstounským rodinám. Kromě velkorysého finančního daru 100 000 Kč, který z části poputuje zejména na podporu vzdělávání dětí z pěstounských rodin a z části na samotnou činnost fondu, přispěla společnost TPA  k provozu fondu i hmotným darem v podobě šesti notebooků. TPA spolupracuje s Nadačním fondem Rozum a Cit již patnáct let a významně podporuje jeho činnost zahrnující všestrannou pomoc náhradním rodinám pečujícím o opuštěné děti.

Nadační fond Rozum a Cit podporujeme dlouhodobě, protože si velmi vážíme záslužné práce, kterou odvádí. Je nám sympatické, že pomoc je adresná, a my se díky tomu můžeme seznámit s konkrétními lidskými příběhy a vidět, kde naše peníze pomáhají. Velmi rád také využívám příležitosti setkat se s podporovanými pěstounskými rodinami osobně a možnosti stát se tak svědkem náročné a důležité práce, kterou odvádějí,“ vyjádřil se k podpoře Nadačního fondu Rozum a Cit Rostislav Kuneš, ředitel TPA.

Nadační fond Rozum a Cit založili v roce 1996 manželé Málikovi jako neziskovou organizaci s posláním pomáhat náhradním rodinám, které vychovávají opuštěné děti, a tím se jim snaží umožnit vyrůstat v přirozeném a bezpečném prostředí. Za čtvrtstoletí své činnosti spolupracoval Nadační fond s více než 2 500 rodinami, jimž poskytl finanční, materiální i odbornou pomoc. K dlouhodobým cílům fondu patří snaha rozvíjet síť služeb pro náhradní rodiny v rámci celé ČR. Nadační fond pořádá pravidelná společná setkání a iniciuje pomoc konkrétním rodinám na základě jejich žádosti.

Notebooky darované TPA pomáhají mimo jiné na Letním táboře s výukou práce na PC organizovaném Nadačním fondem Rozum a Cit pro děti z podporovaných pěstounských rodin.

Díky podpoře Nadačního fondu Rozum a cit může Patricia (13) docházet na doučování angličtiny, což jí usnadňuje zvládnutí distanční výuky.