Rozšíření podmínek pro posouzení nelegální práce, tzv. „švarcsystém“

5. února 2024 | Doba čtení: 1 Min

Novela zákona o zaměstnanosti přináší od 1. 1. 2024 řadu dílčích změn, mezi kterými je také rozšíření podmínek pro posouzení nelegální práce, tzv. „švarcsystém“.

Nově bylo výslovně doplněno, že pro posuzování, zda se jedná, či nejedná o nelegální práci, není podstatná délka výkonu této práce. Doposud se brala délka výkonu práce jako možný znak soustavnosti výkonu nelegální práce, která poukazuje na nadřízenost zaměstnavatele a podřízenost zaměstnance, a tudíž by měla být vykonávána v rámci pracovněprávního vztahu.

Novým ustanovením zákon o zaměstnanosti zakotvuje, že posuzujeme-li, zda se jedná o nelegální práci, není podstatné, zda trvá rok, týden či pouze jeden den.

Od této změny si inspektoráty práce slibují zjednodušení prokazování nelegální práce. Tato změna může vést k většímu počtu kontrol a stanovených sankcí ze strany inspektorátů práce a může vést i ke zvýšenému počtu kontrol finančních úřadů v posuzování znaků závislé činnosti z pohledu daně z příjmů.

Kontaktní osoba