Oceňování nemovitostí

| Doba čtení: 2 Min

Ať již potřebujete ocenit nemovitosti pro jakýkoliv účel, náš tým specialistů je připraven pro vás adekvátní ocenění zpracovat. Dle vaší potřeby zpracujeme ocenění formou znaleckého posudku, expertního odhadu včetně expertního odhadu podle RICS nebo indikativního ocenění. Našimi výstupy jsou též hodnotící zprávy, odborná stanoviska či modely.

TPA Valuation & Advisory s.r.o. je znaleckou kanceláří v oboru Ekonomika a člen organizace RICS.

Zabýváme se zejména:

 • oceňováním nemovitostí včetně majetkových práv
 • oceňováním nemovitostních společností
 • posuzováním výše nájemného či úplaty za užívání nebo služebnosti
 • stanovením výše škody v podobě skutečné škody a ušlého zisku
 • posuzováním stavebních prací či náhrad
 • zpracováním studií proveditelnosti či tržních analýz
 • oceněním technického zhodnocení nemovitosti
 • posouzením podmínek pro finanční asistenci
 • konzultacemi, stanovisky nebo také revizemi jiných ocenění

Ocenění nemovitosti je potřebné nejčastěji pro tyto účely:

 • pro potřeby fondů nebo společností a jejich management či účetnictví
 • v souvislosti s financováním
 • pro podporu při jejich prodeji či nákupu
 • v souvislosti s přeměnami, nepeněžitými vklady či insolvencemi
 • z důvodů daňových či účetních požadavků
 • podpora při soudním řízení či arbitráži
 • pro potřeby majetkového vypořádání

Kontaktní osoba