Obchodní due diligence

| Doba čtení: 1 Min

Při každé akvizici je detailní znalost předmětu koupě základem pro správné stanovení kupní ceny. V rámci obchodní due diligence prověříme obchodní strategii, finanční kondici a minulost s tím, že posoudíme či sestavíme pro našeho klienta obchodní a finanční plán předmětu koupě tak, aby bylo možné provést jeho ohodnocení. Dále identifikujeme rizika spojená s předmětem akvizice a navrhneme způsob jejich řízení. Klient tak obdrží informace, díky kterým bude schopen učinit relevantní rozhodnutí.

Obchodní Due Diligence

  • analýza relevantního sektoru a vyhodnocení jeho potenciálu;
  • vyhodnocení tržní pozice a postavení ve vztahu ke konkurenci;
  • posouzení obchodního modelu a vnitřních procesů;
  • posouzení obchodního a finančního plánu, případně jeho sestavení;
  • indikativní ocenění předmětu akvizice;
  • podpora při jednáních s prodávajícím;
  • analýza obchodních a ekonomických aspektů kupní smlouvy.

Více informací o Daňové due diligenci

Více informací o Finanční due diligenci

Podívejte se na další služby v oblasti poradenství, které poskytujeme.

Kontaktní osoba