Nový zákon o dorovnávacích daních: legislativní vývoj

4. září 2023 | Doba čtení: 1 Min

 

V červnovém vydání jsme Vás informovali o návrhu nového zákon o dorovnávacích daních. Zpozornět by měly všechny daňové subjekty (včetně stálých provozoven), které patří do nadnárodních či vnitrostátních skupin společností s ročními výnosy nad 750 mil. EUR.

V průběhu léta došlo k vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení, jehož výsledkem je upravená verze návrhu tohoto zákona. Změny, ke kterým došlo, mají jak čistě formální, tak věcný charakter. Například se jedná o úplné vypuštění povinnosti registrace k dorovnávací dani či terminologickému upřesnění, kdy lze použít pravidla tzv. bezpečného přístavu. Materiály nyní analyzujeme a o bližších podrobnostech vás budeme informovat.

Upravený návrh zákona vláda ČR schválila 16. srpna 2023 a nyní jej musí projednat obě komory Parlamentu ČR a podepsat prezident. S ohledem na skutečnost, že tento zákon má nabýt účinnosti k 31. prosinci 2023, lze očekávat rychlý schvalovací proces.

Kontaktní osoba