Nové úlevy pro zaměstnavatele

4. května 2020 | Doba čtení: 3 Min

Níže přinášíme přehled nově navrhovaných opatření, která by měla pomoci zaměstnavatelům postiženým koronavirem udržet pracovní místa.

  • Prodloužení programu ANTIVIRUS (náhrady mezd) – schváleno

Vláda ČR schválila prodloužení programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus do 31. 5. 2020, tzn. zaměstnavatelům postiženým koronavirem budou prostřednictvím Úřadu práce propláceny náklady vynaložené na náhrady mezd zaměstnanců včetně povinných odvodů i za měsíc květen.

O programu ANTIVIRUS jsme podrobněji informovali v našem mimořádném vydání newsletteru č. 4, nyní pro naše klienty zpracováváme žádosti a vyúčtování. Nejčastější dotazy a praktické případy, které v této oblasti momentálně řešíme, shrneme v následujícím čísle našeho newsletteru.

  • Odklad odvodů na sociální pojištění – návrh MPSV předložen vládě

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová předložila dne 27. 4. 2020 návrh odkladu plateb odvodů sociálního pojištění pro zaměstnavatele. Odklad se má týkat pouze odvodů za zaměstnavatele (24,8 % z hrubých mezd) za období od května do července 2020. Odvody za zaměstnance bude zaměstnavatel povinen hradit ve standardních termínech.

Odklad bude moci využít jakýkoli zaměstnavatel. Dlužnou částku bude nutné doplatit nejpozději do 20. 9. 2020, a to včetně úroku. Úrok by dle návrhu měl  činit 4 % p.a. z dlužné částky. Při nedodržení uvedeného termínu by začal platit zákonný úrok ve výši 18 % p.a.

Zákon by měla schválit vláda v pondělí 4. 5. 2020, poté s ním musí souhlasit ještě poslanci a senátoři.

  • Posečkání platby záloh na daň ze závislé činnosti a srážkové daně – schváleno

Generální finanční ředitelství vydalo 8. 4. 2020 metodický pokyn, který plátcům daně z příjmů ze závislé činnosti umožňuje požádat o posečkání úhrady záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za období únor – červenec 2020 a srážkové daně ve vybraných případech (např. z dohody o provedení práce, z příjmů nerezidentů z nezávislé činnosti, úroků ze zápůjček a úvěrů aj.).

O posečkání je třeba požádat za každý měsíc zvlášť a prokázat dopad mimořádných opatření z titulu koronaviru. Posečkání je možné nejdéle do 30. 9. 2020.

Za dobu posečkání vzniká povinnost uhradit úrok z posečkané částky (repo sazba ČNB + 7 %), o jehož prominutí lze rovněž požádat.

Rádi s Vámi výše uvedená opatření prodiskutujeme ve větším detailu a případně pomůžeme s přípravou žádostí.

  • Zvýšení ošetřovného – schváleno

Ošetřovné se zvýší z 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu. Zvýšení ošetřovného proběhne automaticky se zpětnou účinností od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020.

Na ošetřovné nově vznikne nárok i lidem pracujícím na dohody o provedení práce a pracovní činnosti (DPP a DPČ), musí se jednat o dohody neukončené. Tito lidé budou moci o ošetřovné požádat zpětně od vyhlášení nouzového stavu, tj. 12. 3. 2020, a to v případě, že dohoda byla uzavřena před tímto dnem.

Kontaktní osoba