Nová povinnost zaměstnavatelů uprchlíků

29. března 2023 | Doba čtení: 2 Min

Rádi bychom vás informovali, že byla zavedena nová povinnost zaměstnavatelů přihlašovat od 1. 4. 2023 zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech.

Dne 1. dubna 2023 vstupuje v platnost novela zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. V souvislosti s touto novelou vzniká zaměstnavatelům povinnost nahlásit nástup každého zaměstnance s dočasnou ochranou pracujícího v pracovním poměru, na dohodu o pracovní činnosti malého rozsahu nebo na dohodu o provedení práce.

Proces přihlášení nových zaměstnanců s dočasnou ochranou je stejný jako u zaměstnanců s účastí na nemocenském pojištění – prostřednictvím formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání musí být zaměstnanec přihlášen do 8 kalendářních dnů od nástupu do zaměstnání.

V případě zaměstnanců s dočasnou ochranou, kteří začali vykonávat nepojištěnou činnost před účinností novely, oznámí zaměstnavatel nástup tohoto zaměstnance do zaměstnání do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této novely. Tato povinnost neplatí v případě, pokud je pracovněprávní vztah ukončen do 30 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti novely.

Zaměstnavateli, který zaměstnává pouze zaměstnance pracující na nepojištěnou činnost a některý z nich je zaměstnanec s dočasnou ochranou, tak nově vznikne povinnost přihlásit se u ČSSZ do registru zaměstnavatelů. Přihlásit se musí standardním způsobem do 30 kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti novely zákona.

Kontaktní osoba