Milostivé léto II

15. září 2022 | Doba čtení: 2 Min

Milostivé léto II, které začalo 1. září 2022 a poběží do 30. listopadu 2022, opět může pomoci některým dlužníkům zbavit se svých exekucí. Pokud se dlužník do Milostivého léta zapojí a splní podmínky, zaplatí pouze původní dluh a administrativní poplatek ve výši 1 500 Kč bez DPH (tedy 1 815 Kč vč. DPH).

Akce Milostivé léto se však nevztahuje na všechny dlužníky a všechny exekuce. Pro možnost jeho využití platí několik podmínek.

Dlužníkem musí být fyzická osoba, která se nenachází v insolvenčním řízení a jejíž exekuce je vedena soudním exekutorem. Nespadají sem tedy dluhy řešené ve správní nebo daňové exekuci, pohledávky za výživné apod. Akce se však vztahuje pouze na exekuce, které byly zahájeny před 28. říjnem 2021, tedy před prvním kolem Milostivého léta.

Věřitelem musí být veřejnoprávní subjekt, za který je považován stát, územní samosprávný celek nebo podniky či právnické osoby, ve kterých má stát nebo územní samosprávný celek majetkovou účast. Patří sem tedy např. obce, dopravní podniky, zdravotní pojišťovny, Česká televize a Český rozhlas nebo ČEZ. Dobrovolně se však do Milostivého léta II mohou připojit i soukromé subjekty.

Pokud se dlužník rozhodne využít milostivé léto, musí doporučeně odeslat exekutorovi žádost, a to nejlépe do 15. listopadu 2022. Exekutor má 15 dní na odpověď, ve které uvede jistinu (případně jejich seznam) a platební údaje.

Je nutné, aby platba ve výši jistiny a administrativních nákladů byla zaplacena naráz (splátky nejsou možné) a aby byla připsána na účet exekutora v období od 1. září do 30. listopadu 2022. Platby připsané před tímto obdobím nebo po něm nemohou být do Milostivého léta zahrnuty, a úroky, penále ani smluvní pokuty tak nebudou odpuštěny.

Po správném uhrazení jistiny a administrativního poplatku vydá exekutor rozhodnutí o osvobození od dalších pohledávek (nákladů exekuce, úroků apod.) a o zastavení exekuce.

Kontaktní osoba