Kurzarbeit jde do Senátu

27. května 2021 | Doba čtení: 2 Min

Novelu zákona o zaměstnanosti, která upravuje tzv. kurzarbeit, schválili poslanci a nyní se dostává do rukou senátorů. Novela zákona o zaměstnanosti zavádí „příspěvek v době částečné práce“. Tato možnost musí být aktivována rozhodnutím vlády nařízením v případě, že je závažným způsobem ohrožena ekonomika České republiky anebo její odvětví z důvodu vzniku živelní událost, epidemie, kybernetického útoku nebo jiné mimořádné situace, která je zásahem vyšší moci.

Příspěvek v době částečné práce se zaměstnavateli poskytne pouze za tu část týdenní pracovní doby zaměstnance, po kterou mu zaměstnavatel nepřiděluje práci, a to ve výši 80 % náhrady mzdy náležející zaměstnanci. Maximální výše příspěvku v době částečné práce činí měsíčně 1,5násobek průměrné mzdy.

Nárok na příspěvek má zaměstnavatel, který nepřiděluje zaměstnancům práci v rozsahu nejméně 20 % a nejvíce 80 % jejich týdenní pracovní doby z důvodu výše uvedených překážek v práci, přičemž tato podmínka se posuzuje souhrnně za všechny zaměstnance zaměstnavatele.

Příspěvek poskytuje Úřad práce na základě písemného oznámení zaměstnavatele podaného elektronicky. V médiích se dosud neobjevila jedna z podmínek, kterou musí toto oznámení obsahovat a na které bychom vás chtěli upozornit. Oznámení musí obsahovat prohlášení zaměstnavatele, že v kalendářním měsíci předcházejícím nabytí účinnosti nařízení vlády nevyplatil členům, společníkům nebo akcionářům nebo osobám jimi ovládaným nebo je ovládajícím nebo členům orgánu mimořádné podíly na zisku, ani mezi ně jinak nerozdělil vlastní zdroje a ani jim neposkytl jiné mimořádné plnění včetně předčasného splácení úvěrů nebo zápůjček, a že tak neučiní ani v období poskytování příspěvku v době částečné práce a ani v době 12 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém dojde k ukončení poskytování tohoto příspěvku.

Příslušná zákonná úprava by měla začít platit od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bude vyhlášena.

Kontaktní osoba