Kompenzační bonus pro „dohodáře“

13. srpna 2020 | Doba čtení: 2 Min

Dne 6. 8. 2020 nabyla účinnosti čtvrtá novela zákona č.159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Novela umožňuje čerpat bonus zaměstnancům vykonávajícím práci na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, tedy na základě dohod o pracovní činnosti (dále jen DPČ) a dohod o provedení práce (dále jen DPP).

Kdo má nárok:

  • Zaměstnanci, kteří pracovali na DPP a DPČ a platili nemocenské pojištění (tzv. pojištěná dohoda; DPČ od 3 tis. Kč a DPP nad 10 tis. Kč měsíčně) a zároveň
  • pracovali na pojištěnou dohodu alespoň 4 z 6 měsíců před krizí v tzv. rozhodném období (1. 10. 2019 do 31. 3. 2020) – lze kombinovat souběh více dohod za rozhodné období a není nutná účast pouze u jednoho zaměstnavatele; a zároveň
  • došlo k omezení nebo úplnému znemožnění výkonu této činnosti z důvodu koronavirové krize (ukončení spolupráce, karanténa, péče o dítě nebo jiného člena domácnosti).
  • Vyloučeny jsou osoby, které vedle DPP a DPČ vykonávají jiné zaměstnání.

Výše bonusu:

  • 350 Kč za každý kalendářní den – maximální výše za celé období 31 150 Kč.

Za jaké období je možné žádat:

  • Za první bonusové období 12. 3. 2020 – 30. 4. 2020 (max. výše 17 500 Kč).
  • Za druhé bonusové období 1. 5. 2020 – 8. 6. 2020 (max. výše 13 650 Kč).

Žádosti o výplatu kompenzačního bonusu za obě bonusová období lze podat nejdéle do 30. listopadu 2020.

POZOR: Nárok na kompenzační bonus nevzniká za ty dny bonusového období, kdy žadatel obdržel podporu v nezaměstnanosti, a za ty dny, za které již obdržel kompenzační bonus za určité období z jiného titulu než z titulu uvedeného v žádosti (např. kompenzační bonus pro OSVČ nebo společníky malých s.r.o.).

Kam a jak podat žádost:

Žádost podává zaměstnanec svému místně příslušnému finančnímu úřadu, a to prostřednictvím datové schránky, e-mailem, osobně, aplikací EPO nebo poštou.

Forma a obsah žádosti:

Žádost se podává ve formě formuláře, který je dostupný na stránkách Finanční správy, spolu s povinnými přílohami, které zaměstnanec získá od zaměstnavatele, resp. zpracovatele mezd. Povinnými přílohami jsou:

  • kopie dohody (dohod) za rozhodné období;
  • mzdový list nebo jiné potvrzení od zaměstnavatele prokazující účast na nemocenském pojištění;

Jak Vám TPA může pomoci v této oblasti?

Rádi pro Vás posoudíme, zda Vaši zaměstnanci splňují podmínky pro poskytnutí kompenzačního bonusu, a pomůžeme s přípravou podkladů k žádosti.

NWL_CZ_mimoradny_21
Kontaktní osoba