Finanční účetnictví a reporting

| Doba čtení: 2 Min

Klientům, kteří se rozhodli pro vedení účetnictví externím dodavatelem, nabízíme vysoce kvalitní službu založenou na odbornosti našich zaměstnanců a na dlouholetých zkušenostech s poskytováním služeb. Víme, že intenzivní komunikace s klientem a nastavení účetnictví a reportingu na jeho individuální potřeby jsou klíčem ke klientově spokojenosti.

Vedení účetnictví obsahuje především tyto činnosti:

 • zpracování účetní agendy;
 • členění účetnictví dle potřeb klienta;
 • vyhotovení účetní závěrky;
 • spolupráce při tvorbě interních účetních dokladů;
 • archivace účetních dokladů;
 • zpracování agendy daně z přidané hodnoty včetně ověření úplnosti a správnosti daňových dokladů;
 • průběžné sledování a včasné upozornění na splatnost záloh a doplatků daní;
 • součinnost při kontrolách příslušných institucí;
 • sestavení reportingu dle potřeb klienta včetně převodu na jiné účetní standardy (IFRS, US GAAP, HB II atd.);
 • konsolidace a vyhotovení konsolidované účetní závěrky;
 • vyhotovení výkazů pro statistické účely;
 • online náhled klientů do účetnictví jejich společnosti.

Finanční reporting pak představuje důležité pojítko mezi dceřinou společností a jejím mateřským koncernem. Víme, že přesnost, včasnost a rychlá komunikace při reportingu jsou hlavní kritéria, která napomáhají mateřským společnostem dobře zvládnout konsolidační proces a která dělají z reportingu efektivní controllingový nástroj.

Služby v oblasti finančního reportingu nabízíme jak společnostem, kterým vedeme účetnictví, tak společnostem s vlastní účtárnou:

 • nastavení systému reportingů v rámci skupiny;
 • nastavení účetnictví tak, aby umožňovalo efektivní reporting;
 • převod na jiné účetní standardy (IFRS, US GAAP, HB II atd.);
 • sestavení reportingových dokumentů;
 • průběžná komunikace s mateřským koncernem;
 • audit reportingových podkladů;
 • průběžná komunikace s koncernovým auditorem.

Podívejte se na další služby v oblasti účetnictví, které poskytujeme.

Kontaktní osoba