Daňový kalendář na leden

6. ledna 2023 | Doba čtení: 2 Min

Datum Daň Popis
02.01.2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2022
02.01.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2022
09.01.2023 spotřební daň splatnost daně za listopad 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
20.01.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20.01.2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2022
24.01.2023 spotřební daň splatnost daně za listopad 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25.01.2023 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2022
25.01.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2022
25.01.2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022
25.01.2023 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022
25.01.2023 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2022
25.01.2023 spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2022
25.01.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2022 (pokud vznikl nárok)
31.01.2023 daň silniční daňové přiznání a splatnost daně za rok 2022
31.01.2023 daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2023
31.01.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
31.01.2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2022