Právní ochrana pro webové stránky

Odborné informace, uvedené na těchto stránkách, jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tyto informace nenahrazují odborné poradenství, a proto TPA nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených.

Tato webová stránka využívá pro analýzy návštěvnosti statistickou službu Google Analytics. Informace o používání webové stránky z Vašeho počítače (včetně Vaší IP adresy) mohou být pro statistické a analytické účely ukládány a zpracovávány. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním dat pomocí analytického nástroje Google Analytics (http://www.google.com/analytics).

Právní ochrana pro elektronickou poštu

Informace, které jsou obsahem této zprávy, mohou být důvěrné, diskrétní a chráněné před prozrazením. Pokud nejste zamýšleným příjemcem této zprávy ani zaměstnancem naší společnosti či osobou odpovědnou za doručení této zprávy zamýšlenému příjemci, dáváme Vám tímto na vědomí, že veškeré šíření, kopírování či jiná distribuce této zprávy je zakázána. Pokud jste zprávu obdrželi omylem, uvědomte, prosím, bez zbytečného odkladu odesílatele této zprávy.