Zvýšení odvodů osob samostatně výdělečně činných na sociální zabezpečení

6. listopadu 2023 | Doba čtení: 2 Min

Zopakujme si, že osoby samostatně výdělečně činné (dále jako „OSVČ“) odvádí pojistné na sociální zabezpečení ve výši 29,2 %, a to nikoliv ze svých příjmů, ale z tzv. vyměřovacího základu. Vyměřovací základ se určuje v % z rozdílu mezi příjmy a výdaji OSVČ předchozího roku (dále jako „Základ daně“).

Změny, které v této oblasti zavádí konsolidační balíček, se týkají procentuálního určení výše tzv. vyměřovacího základu.

Zvýšení ročního vyměřovacího základu

OSVČ, které nejsou v paušálním režimu, odvádí v současnosti pojistné na sociální zabezpečení z vyměřovacího základu ve výši minimálně 50 % ze Základu daně. Od roku 2024 by to již mělo činit minimálně 55 % ze Základu daně.

Pokud tedy Základ daně činí např. 200.000 Kč ročně, tak se v současnosti odvádí 29,2 % ze 100.000 Kč (tj. 50 % z 200.000 Kč). Od roku 2024 by to mělo být 29,2 % ze 110.000 Kč (tj. 55 % z 200.000 Kč).

Zvýšení minimálních měsíčních záloh OSVČ

U měsíčních záloh na pojistné na sociální zabezpečení se vychází z měsíčního vyměřovacího základu. Ten se odvíjí nikoliv od Základu daně, ale od průměrné mzdy, která je pro daný rok určena zákonem (pro rok 2023 se jedná o 40.324 Kč měsíčně).

Rozhodující je také, zda se jedná o OSVČ, která vykonává svoji činnost jako hlavní, nebo jako vedlejší. Nově se zavádí rozlišení třetí kategorie, a to nově zahájená samostatně výdělečná činnost, pokud daná fyzická osoba nebyla OSVČ v předcházejících 20 letech.

Je možné shrnout, že ať jako OSVČ patříte do jakékoliv z těchto kategorií, tak se Vám od roku 2024 zvyšují odvody na pojistném na sociální zabezpečení. Největšího navýšení se mohou dočkat OSVČ, které mají svoji činnost jako hlavní, kde se vyměřovací základ má navýšit do roku 2026 vždy o 5 procentních bodů z průměrné mzdy (2023: 25 %, 2024: 30 %, 2025: 35 % a 2026: 40 %). Naopak u OSVČ s vedlejší činností má dojít k navýšení vyměřovacího základu z 10 % pouze na 11 % průměrné mzdy.

Nezapomeňme připomenout, že i OSVČ v tzv. paušálním daňovém režimu se dočkají od roku 2024 navýšení měsíčních odvodů.

Kontaktní osoba