Zvláštní cenu za nejlepší výroční zprávu udělila TPA neziskové organizaci DEJME DĚTEM ŠANCI

13. dubna 2022 | Doba čtení: 3 Min

V rámci žebříčku Czech TOP 100 se již tradičně uděluje ocenění za nejlepší výroční zprávy a časopisy. V letošním roce Zvláštní cenu TPA pro neziskový sektor za výroční zprávu získala nezisková organizace DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., která pomáhá dětem a mladým dospívajícím z dětských domovů vstoupit snadněji do běžného života. Slavnostní předání se uskutečnilo 30. března 2022 v hotelu Andaz.

„Při procházení výroční zprávy společnosti DEJME DĚTEM ŠANCI jsem si uvědomila, jaké štěstí mají lidé, kteří vyrůstali ve funkčních rodinách. Vyrůstat a formovat svou osobnost v podporujícím a pečujícím prostředí je pro většinu z nás nedoceněnou samozřejmostí. Zároveň jsem myslela na to, jak moc záslužné je, že se skupina lidí snaží pomoci dětem, které to štěstí neměly. A to nejen materiálně, ale i tím, že dětem poskytne pocit, že na ně někdo myslí a záleží mu na jejich osudu. Velice oceňuji i to, že se pomoc netýká pouze dětského věku, ale pokračuje i při vstupu do dospělého života. Výroční zpráva obsahuje nejen nezbytné faktické informace a náležitosti, ale i popis jednotlivých projektů a konkrétní příběhy lidí, kterým společnost DEJME DĚTEM ŠANCI pomohla,“ sdělila Markéta Schück, partnerka TPA, která vedla hodnocení výročních zpráv.

Na fotografii zleva: Tomáš David, tajemník CZECH TOP 100, Sarah Christensenová, PR a marketing Dejme dětem šanci a Radek Stein, partner TPA.

Samotné ocenění následně předával Radek Stein, partner TPA.

„Ocenění si velmi vážíme a ráda bych za něj společnosti TPA poděkovala. V naší výroční zprávě se zaměřujeme nejen na všechny nezbytné náležitosti, ale snažíme se přiblížit naši činnost a konkrétní příběhy dětí, kterým pomáháme při vstupu do samostatného života po opuštění dětského domova,“ řekla Sarah Christensenová, ze společnosti, která ocenění přebírala.

Obecně prospěšná společnost DEJME DĚTEM ŠANCI poskytuje komplexní pomoc dětem a mladým lidem vyrůstajícím v dětských domovech na území celé ČR. Pomáhá jim k jednoduššímu začlenění do společnosti již od roku 2011. Organizace hledá podporovatele, kteří si mohou vybrat, které konkrétní dítě z dětského domova by rádi podpořili, ať už z finančního nebo lidského hlediska. Podporovatelé tak mohou například spořit dítěti určitou částku po dobu jeho pobytu v dětském domově, přispět na studium nebo zajistit hostitelskou péči a být tak s dítětem v úzkém kontaktu během prázdninových pobytů. DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s. spolupracuje se 45 dětskými domovy ve všech krajích České republiky. Společnost za dobu své činnosti podpořila více než 4 000 dětí částkou převyšující 51 milionů korun. Bližší informace o projektech naleznete zde.