Zvláštní cenu TPA za výroční zprávu získalo Dětské krizové centrum

3. prosince 2018 | Doba čtení: 2 Min

Dětské krizové centrum poskytuje pomoc týraným, zanedbávaným a zneužívaným dětem a také zajišťuje např. poradenství rodičům související s péčí o dítě. V rámci hodnocení nejlepších výročních zpráv a firemních časopisů získalo Zvláštní cenu TPA pro neziskový sektor. Soutěž pořádá Sdružení Czech TOP 100 a slavnostní večer s předáním ocenění se uskutečnil koncem listopadu v prostorách Rezidence primátora hlavního města Prahy.

Při výběru máme svá kritéria, která se týkají formálních stránek výročních zpráv nebo grafického zpracování, které bylo zvláště v tomto případ velmi zdařilé. Také nás zajímá zaměření neziskové organizace a její aktivity za dané období. Dětské krizové centrum splnilo všechny body hodnocení a odvádí důležitou a záslužnou práci. Oceněním jsme jim také chtěli poděkovat za jejich činnost,“ říká k volbě výherce Markéta Schück, partnerka TPA.

Dětské krizové centrum (DKC) bylo založeno v roce 1992 a specializuje se zejména na odbornou pomoc týraným, sexuálně zneužívaným, traumatizovaným či jinak ohroženým dětem. Pomáhá také rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Pořádá přednášky či kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních i jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou nebo provozuje zařízení odborného poradenství pro péči o děti.