Zvláštní cenu TPA za výroční zprávu získala Nadace Olgy Havlové

22. prosince 2017 | Doba čtení: 1 Min

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové získala Zvláštní cenu Cenu TPA pro Neziskový sektor v rámci hodnocení nejlepších výročních zpráv a firemních časopisů. Soutěž pořádá Sdružení Czech TOP 100 a slavnostní večer s předáním ocenění se uskutečnil koncem listopadu v prostorách Rezidence primátora hlavního města Prahy.

„Při výběru finalisty jsme zohledňovali více faktorů, ale rozhodující pro nás byla u Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové zejména transparentnost ve výčtu dárců i obdarovaných. Oslovily nás také jejich projekty, etický kodex i dostatečné informace o nadaci a auditovaná účetní závěrka,“ komentuje volbu výherce Markéta Kopřivová, partnerka TPA.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, pomáhá lidem, kteří se i přes svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se o sebe bez pomoci druhých postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanistických hodnot.